Gå til hovedindhold

Transport- og energiminister Flemming Hansens kommentarer til håndteringen af tjenestemænd i Banedanmark

Indhold

  Banedanmark er i dagens presse blevet kritiseret for at afskedige tjenestemænd. Kritikken går på, at tjenestemændene modtager rådighedsløn fra staten, samtidig med, at de er er ansat i private firmaer og modtager løn herfra.

  I den anledning udtaler Transport- og energiminister Flemming Hansen:

  -I 1999 satte den daværende SR-regering sammen med SF og Enhedslisten gang i udbud af Banedanmarks arbejder. Processen er videreført under den nuværende regering støttet af Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Jeg er ikke i tvivl om, at denne politik er fornuftig.

  -Vi har ikke råd til at stoppe effektiviseringen af Banedanmark, og jeg vil gerne understrege, at Banedanmark følger de ansættelsesretlige regler for tjenestemænd.

  -Dette medfører nogle udgifter, men pengene tjenes ind igen. Konkurrenceudsættelsen af Banedanmark har således medvirket til en effektivisering på mere end 500 mio. kr. over de senere år. Det er afgørende nødvendigt at denne proces fortsættes, hvis jernbanen skal genoprettes.

  -Banedanmark er pålagt et krav om effektivisering af virksomheden og et krav til løbende udbud af virksomhedens arbejder. Banedanmarks egen Entreprise division har i flere tilfælde ikke kunnet levere konkurrencedygtige tilbud. Som jeg ser det har de faglige organisationer ikke været oppe på mærkerne i tide, og private firmaer har derfor vundet licitationerne.

  -Banedanmark har derfor måtte afskedige personale, hvoraf en del er tjenestemænd, som har ret til 3 års rådighedsløn fra staten. Alternativet havde været, at Banedanmark skulle betale almindelig løn til disse medarbejdere, som der ikke er beskæftigelse til i Banedanmark. Det følger af de almindelige ansættelsesretlige regler for tjenestemænd, at de ved afskedigelse er frit stillet til at søge andet arbejde.

  -Det er vigtigt i den nuværende situation, at der ikke opstår slinger i valsen i forhold til den udbudspolitik på Banedanmarks område, som så mange partier gennem årene har stået bag.