Gå til hovedindhold

Transport- og Energiministeren indleder debatdag om fremtidens kyster

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har i dag indledt Kystdirektoratets debatdag om fremtidens kyster. Debatdagen udgør startskuddet på en større offentlighedsproces forud for, at transport- og energiministeren i januar 2006 fremsætter forslag til ændring kystbeskyttelsesloven.

  I forbindelse med debatdagen har Kystdirektoratet udgivet et debatoplæg om fremtidens kyster, der er tilgængeligt på direktoratets hjemmeside www.kyst.dk.

  I sin indledning redegjorde ministeren for de politiske udfordringer på kystbeskyttelsesområdet. Ministeren fremhævede bl.a., at der er behov for en politisk afvejning af, i hvilket omfang vi ønsker at beskytte værdier mod havets naturlige nedbrydning, og i hvilket omfang vi ønsker at lade naturtilstanden råde.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Kystbeskyttelsespolitik handler grundlæggende om at vægte ønsket om at beskytte værdier mod havets nedbrydende virkning i forhold til ønsket om at bevare den uberørte natur langs kysterne.

  - Der er behov for nogle politisk fastsatte kriterier for, hvornår der kan gives tilladelse til at kystbeskytte. Vi skal kun give tilladelse til kystbeskyttelse, når der er et reelt behov. Derfor skal retningslinierne afspejle hensynet til den enkeltes ret til at beskytte sin ejendom, hensynet til naturen og hensynet til den rekreative udnyttelse af kysterne.

  - Jeg er meget tilfreds med, at Kystdirektoratets debatdag har kunnet tiltrække næsten 100 deltagere fra det politiske liv, myndigheder, virksomheder og foreninger. Det lover godt for den videre proces, som jeg håber vil give anledning til mange gode forslag til den fremtidige kystbeskyttelsespolitik.

  Forslag til lov om kystbeskyttelse planlægges udsendt i høring den 15. december 2005 og fremsat i Folketinget den 25. januar 2006.