Gå til hovedindhold

Transport- og energiministeren styrker energieffektiviteten i statens institutioner

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har netop udstedt et nyt cirkulære, der markant skærper besparelsesindsatsen i statens institutioner. Cirkulæret er sendt til samtlige ministerier i staten.

  Formålet med cirkulæret er at sikre, at staten udnytter mulighederne for at reducere energi- og vandforbrug og derved opnår økonomiske gevinster. Energistyrelsen har beregnet, at staten allerede i 2008 vil have opnået en besparelse i energiudgifterne på ca. 55 mio. kr. pr. år ved at gennemføre cirkulærets bestemmelser.

  Staten kan, som en stor indkøber og administrator af bygninger, bane ve-jen for en positiv markedsudvikling af mere energieffektive produkter og løsninger.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen:

  - Det ligger mig meget på sinde, at den offentlige forvaltning er omkostningseffektiv, så borgernes penge anvendes med omtanke. Derfor skal staten gå foran og bane vejen for markedet for energieffektive produkter og services.

  Hovedindholdet i cirkulæret er:

  • At alle statslige institutioner forpligtes til at udøve en energieffektiv adfærd.
  • At alle statslige institutioner forpligtes til ved indkøb at købe energieffektive produkter.
  • At statslige bygningsejere forpligtes til at gennemføre besparelsesprojekter, som er anbefalet ved energimærk-ning af bygningen, og som har en tilbagebetalingstid på under 5 år.
  • At driften af bygninger, som staten ejer eller lejer, sker på en så energieffektiv måde som muligt, bl.a. ved at stille krav til statslige lejekontrakter.
  • At alle statslige institutioner forpligtes til at indberette og synliggøre deres energi- og vandforbrug og til at offentliggøre energimærkning af bygninger.

  Hvert ministerium skal udpege en energiansvarlig, koordinerende kontaktperson. Samtidig skal der i alle statslige institutioner være en energi-ansvarlig person, som skal fungere som bindeled mellem den enkelte institution og ministeriet.

  Cirkulæret lægger endvidere op til, at statslige institutioner skal følge retningslinier og rådgivning fra bl.a. Elsparefonden, og elnet-, naturgas-, og fjernvarmeselskaberne, som besidder nyttig viden omkring energibesparelsestiltag.

  Kontaktpersoner: Kontorchef Morten Palle Hansen, Energistyrelsen, tlf.:33 92 68 31