Transport- og energiministerens kommentarer til debatten om udskiftning af sikringsanlæg

17. august 2005

På baggrund af de seneste dages debat i pressen om udskiftning af sikringsanlæggene på de danske jernbanestrækninger har transport- og energiminister Flemming Hansen følgende kommentarer:

-Jeg kan bekræfte, at mit ministerium har anmodet Banedanmark om grundigt at undersøge konsekvenserne af en gradvis udskiftning af sikringsanlæggene før der tages stilling til en total udskiftning af sikringsanlæggene. For to år siden fik vi anbefalet en gradvis udskiftning. Derfor må vi helt til bunds i, hvorfor denne strategi nu ikke længere vurderes at være den bedste.

-Dette er ikke ensbetydende med, at tankerne om en total udskiftning er opgivet, men da det er et projekt til mange mia. kr. er det naturligt, at vi ønsker at vide præcist, hvilke konsekvenser det vil have at fastholde målsætningen om en gradvis udskiftning af sikringsanlæggene - hvortil der allerede er afsat betydelige midler.

-Hvis ikke vi sørger for en belysning af alle aspekter, inden vi evt. sætter et så stort og dyrt projekt i søen, var der med rette grundlag for at kritisere ministeriet.

-Jeg finder desuden, at sommerens problemer med bl.a. skinnerne på S-banen har vist, at jernbanenettet ikke kun rummer udfordringer på sikringsområdet, og at man derfor ikke på forhånd bør fastlægge, hvordan midlerne til jernbanenettet skal prioriteres.