Gå til hovedindhold

Udmøntning af anlægspuljen for 2005

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har sammen med forligspartierne bag trafikaftalen af 5. november 2003 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) truffet beslutning om udmøntning af anlægspuljen i 2005. Udmøntningen sker med forbehold for Finansudvalgets godkendelse.

  Anlægspuljen blev afsat i forbindelse med den store trafikaftale i 2003 mhp. bl.a. at skabe grundlag for bedre sikkerhed og kapacitetsudnyttelse i transportsektoren. I forbindelse med udmøntningen for 2005 fordeles ca. 120 mio. kr.

  Midlerne i 2005 afsættes bl.a. til videreførsel af en række igangsatte initiativer, som er besluttet i forbindelse med udmøntningen tidligere år. Endvidere er der foretaget en fordeling på konkrete projekter mhp. at:

  • øge handicappedes mulighed for at benytte den kollektive togtrafik (ca. 27 mio. kr. til perrontilpasninger på stationen i Silkeborg, elevatorer på stationerne i Silkeborg, Borup og Skodsborg)
  • reducere de problemer, som beboerne langs statsvejnettet oplever med støj (ca. 20 mio. kr. til støjdæmpning langs Ring 4 i Værløse og Gladsaxe, støjskærme ved Svendborg og Nørre Sundby, tilskud til facadeisolering ved Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej og Bispeengbuen i København)
  • fremme trafiksikkerheden og forbedre trafikafviklingen vej- og banenettet. (ca. 15 mio. kr. til tilskud til samkørselsplads ved Eskilstrup, forbedring af rampekryds ved Roskilde og Kolding, sporstopper i Hillerød, reduktion af spærretid ved overkørsel i Køge samt etablering af linieledere ved to stationer)

  Endvidere er der opnået enighed om at yde bidrag til opgradering af jernbanesporet til Grenå Havn, samt om at man i 2007/2008 vil fremme finansiering af niveaufri overskæring ved Stakkesvang, Taulov.

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Det glæder mig, at regeringen og forligspartierne er nået til enighed om udmøntningen i 2005. De projekter, der er opnået enighed om, kan hurtigt igangsættes og dermed være til glæde bredt i transportsektoren.