Gå til hovedindhold

Vedrørende miner på Skallingen – afspærring af områder

Indhold

  Kystdirektoratet er i dag påbegyndt afspærring af områder på Skallingen, der ikke kan erklæres for minefrit område. Minerne stammer fra 2. verdenskrig, og Kystdirektoratet har i indeværende uge fået oplysninger om, at minerne på Skallingen muligvis er mere farlige end tidligere antaget.

  I forbindelse med møder med Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet er Transport- og Energiministeriet blevet opmærksom på, at Forsvaret i 1999 i en udtalelse vurderede, at indtil 5% af minerne kan være farlige. Det er fortsat Forsvarets vurdering, at der kan være farlige miner i området.

  Minerne befinder sig i klitområdet, som i forvejen er afspærret med skilte. Men som følge af vejr og vind, som betyder, at klitterne rykker tilbage, kan der nu også findes miner på strandområdet, der hidtil ikke har været afspærret.

  I denne anledning udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

  -Kystdirektoratet har vurderet, at dele af Skallingen for en sikkerheds skyld skal afspærres og er gået i gang med afspærringen.

   

  -Jeg er enig i Kystdirektoratets vurdering, selvom beslutningen kan være til gene for omgivelserne. Der er ikke hidtil sket ulykker for hverken mennesker eller dyr i området, men for en sikkerheds skyld vil området blive afspærret.

   

  -Jeg har samtidig bedt Kystdirektoratet om at kontakte Forsvaret med henblik på at få en vurdering af, om en årlig minerydningskampagne på strandområdet, vil gøre det muligt at åbne området for offentligheden i sommerhalvåret.