Øget gennemsigtighed i den kollektive transport i Europa

09. juni 2006

Transport- og energiminister Flemming Hansen har på dagens transportministerrådsmøde i Luxembourg deltaget i drøftelse om øget gennemsigtighed i den kollektive transport i Europa

Et af de væsentligste emner på dagens EU-transportministermøde i Luxembourg er vedtagelsen af fælles regler om øget gennemsigtighed for den kollektive trafik i EU.

EU-forordningen om offentlig personbefordring med jernbaner og ad vej beskriver, hvordan man tildeler trafikkontrakter til operatører. Det kan ske ved jernbanen på to måder: enten ved direkte tildeling af kontrakter eller ved udbud. Det afgørende er, at EU vil gøre det mere gennemskueligt, hvordan disse kontrakter udformes.

Der blev på dagens møde opnået politisk enighed om EU-forordningen, og transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

-Jeg er meget tilfreds med dagens møde. Der er tale om et rigtigt godt forløb, hvor væsentlige danske interesser er blevet tilgodeset. Forslaget er et godt eksempel på regelforenkling og øget gennemsigtighed. Nu får EU klare regler, der vil øge gennemskueligheden og skabe større konkurrence i EU. Det vil være til gavn for de mange millioner mennesker i hele EU, der dagligt benytter den kollektive trafik.

Og transport- og energiminister Flemming Hansen fortsætter:

-I Danmark er vi i forvejen meget langt fremme. Nu bliver det klart hvordan alle jernbaneselskabers kontrakter er skruet sammen i hele Europa, ligesom det skal kunne dokumenteres, at der f.eks. ikke er tale om skjulte statstilskud.

-Gevinsten er, at der bliver langt større gennemsigtighed i kontrakter samtidig med, at medlemslandene selv bestemmer, hvilke ruter inden for jernbanesektoren, der skal i udbud. Det er således op til hvert enkelt land selv at beslutte, hvornår man mener markedet er modent. Vi har dermed sikret danske interesser, at vi selv kan bestemme, om f.eks. S-tog og privatbaner skal i udbud.