Gå til hovedindhold

14 nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen påtænker at udstede 14 nye koncessioner som resultat af den 6. danske udbudsrunde om koncessioner til efterforskning og indvinding af olie og gas. Det oplyser han i en redegørelse, der i dag er forelagt Folketingets Energipolitiske Udvalg.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Jeg er meget tilfreds med resultatet af udbudsrunden. Ansøgningerne og de tilbudte arbejdsprogrammer er generelt af høj kvalitet og baseret på et omfattende forarbejde. Hermed er der skabt sikkerhed for, at olieselskaberne vil fortsætte efterforskningen efter olie og gas i den danske del af Nordsøen. Det åbner mulighed for, at der gøres nye fund, så vi kan opretholde olie- og gasproduktionen i mange år endnu.

  Ministeren oplyser i redegørelsen, at de 14 koncessioner dækker et område på 3490 km². Det svarer til ca. ¼ af det udbudte område, som omfatter alle ikke-koncessionsbelagte områder i den vestlige del af Nordsøen. Det er samtidig det areal, som selskaberne i de seneste år har koncentreret deres interesse om og der hvor alle de producerende felter ligger.

  Det anslås, at udgifterne til efterforskningen i koncessionerne i 6. runde vil udgøre ca. 1,3 mia. kr. i den kommende seksårs periode.

  Nordsøfonden vil få tildelt statens andel på 20 % i de nye koncessioner.

  Koncessionerne vil blive udstedt, når Folketingets Energipolitiske Udvalg har givet en tilbagemelding på redegørelsen.

  Koncessionerne fremgår af Energistyrelsen hjemmeside: www.ens.dk

  Nærmere oplysninger:
  Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, Tlf. 33926655     Kontorchef Søren Enevoldsen, Energistyrelsen, Tlf. 33926662