Analyse af de regionale effekter af en fast forbindelse over Femern Bælt

23. februar 2006

Der er gennemført en fælles dansk-tysk analyse af de regionale effekter for Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein af Femern Bælt-forbindelsen ’Regional Effects of a Fixed Fehmarn Belt Link’.

Det fremgår af analysen, at hvis de to regioner formår at udnytte de muligheder, som Femern Bælt-forbindelsen forventes at give, vil den faste forbindelse kunne medvirke til vækst og udvikling i de to regioner.

Ifølge analysen vil Femern Bælt-forbindelsen give de to regioner en række muligheder. Eksempelvis vil den faste forbindelse reducere de samlede omkostninger til transport til/fra kontinentet for virksomhederne i Storstrøms Amt. Ifølge analysen vil det forbedre eksportmulighederne for blandt andet industrivirksomhederne i de to regioner.

Turisterhvervet kan ifølge analysen forventes at opnå gevinster ved en Femern Bælt-forbindelse. De regionale turistorganisationer forventer således en vækst på op til 20 pct. inden for turisterhvervet som følge af den faste forbindelse.

Femern Bælt-forbindelsen vil muliggøre et tættere samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner på tværs af bæltet. Det gælder eksempelvis mellem fødevareindustrien på den danske side og forskningsinstitutioner på den tyske side. Inden for miljøområdet samt medico- og sundheds­sektoren findes også muligheder for gensidig udnyttelse af viden og ekspertiser.

Desuden viser analysen, at den faste forbindelse vil skabe gode udviklingsmuligheder inden for bygge- og anlægssektoren, som med den rette indsats vil kunne få et løft i forbindelse med byggeriet af forbindelsen, samt inden for sundhedsområdet, hvor de to regioner vil kunne supplere hinanden.

Analysen anbefaler, at Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein styrker samarbejdet og udvikler en fælles strategi for at skabe bedre rammebetingelser for virksomhederne i de to regioner.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

-Det er en interessant rapport, som vi i dag offentliggør. Rapporten peger på fire områder, der i forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt vil få et løft i forhold til i dag. Det gælder bygge- og anlægssektoren, turisterhvervet, styrkede eksportmuligheder for virksomhederne i de to regioner samt medico- og sundhedsområdet, hvor de to regioner vil kunne supplere hinanden.

-Ifølge den fælles dansk-tyske rapport vil den faste forbindelse kunne medvirke til vækst og udvikling i Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein.

-Det er naturligvis op til regionerne selv at skabe rammerne omkring det dynamiske vækstforum, som den fremtidige Femern Bælt-region kan blive, men jeg er overbevist om, at alle parter kan se fornuften i en stærkere integration og øget samarbejde på tværs af bæltet.

-Storstrøms Amt og Kreis Ostholstein er begge udkantsområder, der har oplevet en forholdsvis mindre gunstig økonomisk udvikling i de senere år i forhold til hhv. Danmark og Tyskland. Jeg er på baggrund af rapporten overbevist om, at de to regioner med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt vil komme til at spille en mere central rolle. Det vil få betydning for den økonomiske udvikling og for såvel bosætning som turisme i Femern Bælt-regionen. Regionen vil også blive et mere attraktivt besøgsmål for danske og tyske familier.

Analysen præsenteres torsdag den 23. februar 2006 på en konference i Burg auf Fehmarn om den faste forbindelse over Femern Bælt. Her vil transport- og energiminister Flemming Hansen give en status for Femern Bælt-forbindelsen. 

Rapporten kan findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside.