Gå til hovedindhold

Børsens enegang

Indhold

  Dagbladet Børsen hævder i dagens udgave, at Deutsche Bahn AG (DBAG), den ene af de to aktionærer i Scandlines, går enegang.  DBAG skulle angiveligt have aftalt vilkårene for et salg uden om den danske aktionær v/Transport- og Energiministeriet.

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  "Børsens fremstilling af sagen er forkert. Faktum er, at de to aktionærer, DBAG og ministeriet, har indgået en fælles aftale om en model for et salg af rederiet.

  Ifølge aftalen har de to aktionærer forpligtet sig til at gennemføre en gensidig og velafbalanceret salgsproces, der bl.a. indebærer, at de to aktionærers interesser varetages på lige og fair vilkår. 

  Den danske aktionær lægger, ligesom den tyske aktionær, vægt på at kunne gennemføre et salg, der bl.a. respekterer medarbejdernes eksisterende rettigheder, og at de ansatte i både Tyskland og i Danmark i det hele behandles på lige og fair vilkår.   Desuden vil den danske aktionær, ligesom den tyske, kræve, at en kommende ny ejer redegør for sin strategi for virksomhedens udvikling.

  Jeg har på et møde i sidste uge med min tyske kollega, Wolfgang Tiefensee, drøftet salget af Scandlines, og der var enighed om, at man ved salget skal sikre de ansatte i begge lande en lige og fair behandling samt gode vækstvilkår for rederiet.

  Vi holder i øvrigt de faglige organisationer i Danmark løbende underrettet om salgets udvikling.  

  Når Børsen derfor i dag taler om tysk enegang, må det skyldes, at dagbladet ikke er blevet orienteret om den danske aktionærs ageren i sagen af sine unavngivne kilder," slutter Flemming Hansen.