Cabotagekørsel undersøges

03. maj 2006

Der har været usikkerhed om, hvorvidt liberaliseringen af cabotagekørsel, dvs. midlertidig adgang til at udføre godskørsel i et andet land, er i modstrid med Østaftalen.

Det er og har været Transport- og Energiministeriets vurdering, at der ikke er en sådan modstrid. Cabotagereglerne handler juridisk set om godskørselsvirksomheders markedsadgang, mens Østaftalen handler om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Problemstillingen er opstået, fordi det nu er blevet tilladt for danske vognmænd at udføre cabotagekørsel i tre nye EU-medlemslande - Tjekkiet, Lithauen og Estland. Tilsvarende kan vognmænd fra disse lande udføre cabotagekørsel i Danmark.

Transport- og energiministeren, Flemming Hansen udtaler:

- Regeringen står selvsagt ved den Østaftale, der er indgået med en række partier i folketinget. Hvis man politisk vurderer, at cabotagereglerne er i strid med Østaftalen, vil det blive undersøgt, om aftalerne om ophævelse af overgangsordningen for de tre lande eventuelt kan trækkes tilbage.

- Jeg mener dog stadig, at liberalisering af cabotagekørsel er vejen frem. Det giver jo mulighed for at reducere tomkørsel, hvilket er godt for miljøet. Herudover skal cabotagekørsel under alle omstændigheder være fuldt liberaliseret i hele EU senest den 1. maj 2009.

- Jeg vil gerne understrege, at cabotagekørsel netop handler om midlertidige, lejlighedsvise indenlandske transporter med udenlandske vognmænd. Cabotagekørsel giver derfor ikke danske vognmænd mulighed for at anvende udenlandske chauffører på deres lastbiler.

- Endelig betyder ophævelsen af overgangsordningen, at danske vognmandsvirksomheder får de samme muligheder i Estland, Litauen og Tjekkiet, som de hele tiden har haft i de "gamle" EU-lande.

Færdselsstyrelsen oplyser desuden, at omfanget af cabotagekørsel inden for EU er beskedent. I forhold til de samlede indenlandske og internationale transporter i EU udgør cabotagekørsel i størrelsesorden 0,8 procent.

 Yderligere information om cabotagereglerne kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk