Gå til hovedindhold

Energi E2 A/S, E.ON Sverige og DONG VIND A/S vinder havmøllekoncession ved Rødsand

Indhold

  Et konsortium bestående af Energi E2 A/S, E.ON Sverige og DONG VIND A/S har vundet det udbud, der har været afholdt for at etablere en 200 MW havvindmøllepark ved Rødsand. Konsortiet har afgivet det tilbud, der havde den laveste afregningspris. Prisen er fastsat til 49,9 øre/kWh for 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 14 års elproduktion.

  Havmølleparken ved Rødsand vil årligt kunne forsyne ca. 200.000 husstande med elektricitet, svarende til omkring 2 % af det danske elforbrug.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Jeg vil ønske konsortiet tillykke med, at de har vundet udbuddet. Dermed kan vi nu få etableret den anden af de to store havvindmølleparker, som regeringen har haft i udbud.

  - Havvindmølleparken ved Rødsand er udtryk for en markant satsning på vedvarende energi. Sammen med den kommende park ved Horns Rev bliver der tale om de hidtil største havvindmølleparker herhjemme. Parken vil give hele vindkraftindustrien en stor chance for at demonstrere, hvad de kan.

  - Jeg vil i næste folketingssamling fremsætte forslag til ændring af elforsyningsloven med henblik på at sikre grundlaget for udbetaling af et pristillæg, der garanterer bygherren en samlet afregningspris på 49,9 øre/kWh i 50.000 fuldlasttimer.

  Energistyrelsen modtog 3 tilbud om at bygge havvindmølleparken ved Rødsand. Ud over Energi E2 A/S, E.ON Sverige og DONG VIND A/S bød et hollandsk konsortium bestående af Ballast Nedam Infra BV og Evelop BV samt Rødsand II A/S med Vattenfall som hovedaktionær.

  Havmølleparken placeres ca. 3 km vest for den eksisterende vindmøllepark ved Rødsand, syd for Lolland. Det er aftalt, at parken idriftsættes i løbet af 2010. Energinet.dk har ansvaret for at udbygge elnettet ud til vindmølleparken.

  For Energi E2 A/S, E.ON Sverige og DONG VIND A/S bliver næste skridt at foretage forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse, hvor miljø- og naturforhold mv. bliver belyst. VVM-redegørelsen vil blive sendt i offentlig høring.

  Regeringen har dermed afsluttet andet og sidste udbud af to havvindmølleparker på hver 200 MW som led i opfølgningen på den energipolitiske aftale af 29. marts 2004.

  Det første udbud af en havvindmøllepark på 200 MW ved Horns Rev blev vundet af Energi E2 A/S, som er i gang med at udarbejde en VVM-redegørelse.

  Yderligere oplysninger: Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 66 55.