Gå til hovedindhold

Energispare-aftale underskrevet

Indhold

  I dag har transport- og energiminister Flemming Hansen og formændene for Dansk Energi, naturgasselskaberne og Oliebranchens Fællesrepræsentation underskrevet aftalen om den fremtidige energispareindsats.

  Aftalen er en opfølgning af den politiske aftale af 10. juni 2005, hvor det blandt andet blev aftalt, at en væsentlig del af de øgede besparelser inden for de nuværende økonomiske rammer skal leveres af net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

  Der er tale om en ambitiøs aftale, som fastlægger selskabernes årlige besparelsesmål. I forhold til den hidtidige indsats er der næsten tale om en tredobling af indsatsen.

  Med aftalen skabes der rammer for en markedsbaseret energispareindsats, hvor selskaberne vil have fokus på realisering af energibesparelser så omkostningseffektivt som muligt. Selskaberne får stor grad af metodefrihed og mulighed for at opnå besparelser så billigt som muligt til gavn for energiforbrugerne og samfundet.

  I forbindelse med underskrivelsen af aftalen siger transport- og energiminister Flemming Hansen:

  "Der er tale om en god og ambitiøs aftale. Den stiller store krav til alle parter og kræver en række nye initiativer. Aftalen markerer en nyorientering af indsatsen, der fremover vil blive mere markedsorienteret. Den vil skabe mere dynamik og større effektivitet i indsatsen til gavn for energiforbrugerne og samfundet. Derudover vil øgede energibesparelser også være til fordel for miljøet og styrke forsyningssikkerheden."

  "Aftalen er en betydelig udfordring for net- og distributionsselskaberne, men jeg har tillid til, at de kan løfte opgaven."

  Lovgrundlaget for selskabernes indsats blev vedtaget af Folketinget inden sommerferien og en ny bekendtgørelse vil efter endt høring blive udstedt i den nærmeste fremtid. Med aftalen som i dag er skrevet under, kan selskaberne for alvor gå i gang med at realisere besparelser inden for de nye rammer.

  Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Nicolai Zarganis, Energistyrelsen tlf. 33 92 76 01.