Enighed om fokus på kommunikationen til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Transport- og energiministeren har i denne uge haft møde med DSB’s ledelse. Formålet med mødet var bl.a. at drøfte trafikafviklingen i denne sommer.

08. august 2006

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

-Jeg har drøftet trafikafviklingen i denne sommer med DSB’s ledelse. Trafikafviklingen har ikke været tilfredsstillende! Vi er helt enige om, at det er vigtigt at kunderne får ordentlig information og at det er en stor og vanskelig opgave, som DSB's medarbejdere gør en stor indsats for at løfte.

-Jeg har bedt DSB og Banedanmark om inden for en måned at forelægge en plan for mig for, hvordan de i fællesskab vil forbedre kommunikationen til kunderne.

-Vi er også enige om, at det ikke er en nem opgave, fordi nettet desværre er i en meget ringe forfatning med et betydeligt vedligeholdelses og fornyelsesefterslæb.

-Banedanmark er i færd med at udarbejde et grundlag for den beslutning den politiske forligskreds skal tage til efteråret om, hvordan skinnernes tilstand skal forbedres. Men det er allerede nu klart, at der skal kommunikeres klart til jernbanens kunder om, at dette ikke bliver bedre med et slag. Uanset hvad vi politisk bestemmer, vil det tage nogle år at bringe skinnerne i en bedre stand. Det kan desværre ikke undgås, at sådanne vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder vil påvirke passagererne.

-DSB’s ledelse har i dag overfor mig tilkendegivet, at DSB på højt ledelsesmæssige niveau gerne bistår med denne opgave sammen med Banedanmark. Det er jeg tilfreds med, og lægger vægt på, at man ikke mindst fokuserer på, hvordan man giver den bedst mulige information til kunderne, når der sker noget uventet – f.eks. at køreledningerne falder ned.

-Jeg lægger afgørende vægt på, at de to store jernbanevirksomheder - DSB som operatør og Banedanmark som infrastrukturvirksomhed - arbejder godt og tæt sammen om denne store udfordring. Det er en kritisk situation for jernbanetrafikken i Danmark, og det er kunderne det går ud over. Det er vigtigt, at DSB sammen med Banedanmark bistår med at afstemme forventningerne, så vi kommer igennem en meget vanskelig tid for jernbanen og samtidig bibeholder kundernes tillid til, at togtrafikken er en transportløsning, som man kan have tillid til, når man har valgt at tage toget.