Enighed om tidsplan for beslutning om en fast forbindelse over Femern Bælt

21. april 2006

I Berlin mødtes i dag den tyske forbundsminister for transport, byggeri og byudvikling, Wolfgang Tiefensee, med den danske transport- og energiminister Flemming Hansen samt Slesvig-Holstens minister for videnskab, økonomi og transport, Dietrich Austermann.

De tre ministre blev enige om en tidsplan for de skridt, der skal føre frem til en beslutning om en fast forbindelse over Femern Bælt inden udgangen af 2006.  

Planen for det fortsatte arbejde frem mod en beslutning vil omfatte en række skridt:

  • Først og fremmest gælder det om at få gennemført en afsluttende vurdering af de forudsætninger, der ligger til grund for projektet, bl.a. trafikprognose, anlægs- og driftsomkostninger, størrelsen af EU's TEN-støtte og realrenten.
  • På baggrund af disse vurderinger gennemføres en opdateret analyse af de forskellige finansieringsmodeller.
  • Udover undersøgelsen af finansieringen af den faste forbindelse skal mulighederne for at finansiere landanlæggene inden for rammerne af den prioriterede infrastruktur udredes.
  • Parallelt hermed gennemføres en evaluering af de miljøspørgsmål, der er bragt på banen i miljøkonsultationsprocessen. 
  • Uafhængig af disse skridt fortsættes de igangværende tekniske undersøgelser, eksempelvis af navigationsforholdene.