Etablering af nordisk sortliste over flyselskaber

09. januar 2006

Transportministrene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har besluttet at etablere en fælles nordisk sortliste over flyselskaber, som det pågældende lands luftfartsmyndighed af flyvesikkerhedsmæssige grunde har nægtet adgang til luftrummet.

EU har i december 2005 vedtaget regler om fælles EU-sortlistning af flyselskaber, og det forventes, at EU-listen vil være etableret senere på foråret. Den nordiske sortliste skal bl.a. ses som en ekstra service til flyrejsende, der allerede fra i dag vil kunne få bedre information om flyvesikkerhed.

Listen offentliggøres på luftfartsmyndighedernes hjemmesider, hvor der også vil være links til de nationale sortlister, der allerede er etableret i andre EU-lande (Belgien, Frankrig, Schweiz og Storbritannien).

I Danmark er det Statens Luftfartsvæsen, som løbende vil opdatere den nordiske sortliste. Danmark har i øjeblikket ikke nedlagt flyveforbud mod nogen flyselskaber, men listen vurderes at have en præventiv effekt.

Initiativet skal også bidrage til yderligere at fokusere på overholdelse af internationale standarder for flyvesikkerhed blandt udenlandske luftfartsselskaber.

Samtidig er initiativet en videreudvikling af de inspektioner af udenlandske fly, der allerede i dag foretages af Statens Luftfartsvæsen. I de sidste 10 år har Statens Luftfartsvæsen udført såkaldte SAFA-inspektioner (Safety Asessment of Foreign Aircraft) af udenlandske fly med mulighed for at indstille flyvningen, hvis der har været konstateret væsentlige sikkerhedsmæssige mangler.

Selvom luftfart er den sikreste transportform, vil indførelsen af den fælles nordiske sortliste bidrage til at fokusere yderligere på vigtigheden af at overholde de internationale standarder for flyvesikkerhed. I 2005 omkom på verdensplan 1059 personer ved 35 ulykker med kommercielle fly, hvilket er færre omkomne end de seneste ti års gennemsnit på 1095 omkomne. I Danmark omkom ingen personer med transport med kommercielle fly i 2005.

Den nordiske sortliste findes på www.slv.dk

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:  

-Jeg synes, at det er en rigtig god service over for de flyrejsende, at vi i de nordiske lande allerede nu er klar med et system, hvor danske og nordiske flyrejsende har mulighed for at tjekke, om deres flyselskab er på den nordiske sortliste. Ligesom ved den kommende EU-sortliste, er jeg sikker på, at mange flyselskaber fra tredjelande vil gøre alt for at undgå at komme på den nordiske sortliste.

For yderligere information henvises til Statens Luftfartsvæsen, tlf. 36 18 63 63.