Gå til hovedindhold

EU kræver mere effektive transportsystemer

Indhold

  Europa-Kommissionen har i dag udsendt en meddelelse med titlen ”Hold Europa i bevægelse – Bæredygtig mobilitet for det europæiske kontinent”.

  Meddelelsen indeholder en midtvejsevaluering af Kommissionens Hvidbog fra 2001”Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg”, som var Kommissionens vision for EU’s transportpolitik frem til udgangen af dette årti. I sin hvidbog fra 2001 prioriterede Kommissionen meget entydigt at overflytte godstransporten fra vejtransport til jernbanetransport og søtransport i størst muligt omfang.

  I sin nye meddelelse erkender Kommissionen, at der er behov for en bredere og mere fleksibel tilgang, hvis man skal nå målet om et effektivt transportsystem, der muliggør en høj grad af mobilitet for borgere og virksomheder i EU samtidig med, at der tages hensyn til miljøet samt vækst og beskæftigelse.

  Kommissionen tilkendegiver i den ny meddelelse, at det ikke er realistisk, at de forskellige transportformers andel ændres væsentligt på mellemlangt sigt. En europæisk bæredygtig mobilitetspolitik må derfor bygge på et bredt spektrum af politiske tiltag, som fører til skifte til mere miljøvenlige transportformer, hvor det er muligt, men mobilitetspolitikken må også optimere den enkelte transportform, herunder vejtransport.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er enig med Kommissionen i, at der bør satses bredt på mange forskellige tiltag for at nå vores fælles mål om et effektivt og bæredygtigt transportsystem i Europa, som på samme tid muliggør den nødvendige mobilitet og tager hensyn til miljøet. Der er brug for alle transportformer, hvis vi skal løse fremtidens transportproblemer.

  -Jeg finder, at det er rigtigt at det samlede transportsystem optimeres ved, at hver enkelt transportform udnyttes bedst muligt. Med udsigt til en fortsat vækst i transportsektoren er der behov for bidrag fra alle dele af transportsektoren, så denne kan yde sit bidrag til at sikre grundlaget for vækst og beskæftigelse til gavn for borgere og virksomheder i EU.  

  -Vi er i Danmark allerede i gang med en række vigtige initiativer, f.eks.  en samlet godstransportstrategi, modulvogntog, en række vejinvesteringer, styrkelse af jernbanen og en fast forbindelse over Femern Bælt.