Gå til hovedindhold

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning opfyldt 6 år før tid

Indhold

  Vejdirektoratet har i dag offentliggjort de foreløbige tal for antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i april måned 2006. Tallene viser, at det samlede antal trafikdræbte i de sidste 12 måneder nu er nede på 300.

  Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2000 har som en hovedmålsætning, at antallet af trafikdræbte højest må være 300 inden udgangen 2012. Denne målsætning er således opfyldt 6 år før tid.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler på den baggrund:

  - Det går fortsat samlet set den rigtige vej for trafiksikkerheden i Danmark.

  - Det glæder mig meget, at den positive udvikling, vi har haft i de senere år, nu er nået så langt, at Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for færre dræbte i trafikken er opfyldt 6 år før tiden.

  - Det er vigtigt at holde fast i, at én ulykke er én ulykke for meget. Der er stadig vigtige indsatsområder, som vi arbejder målrettet videre med - det gælder for eksempel ulykker mellem cyklister og højresvingende lastbiler og udbedringen af de såkaldte sorte pletter på vejene.

  Justitsminister Lene Espersen siger:

  - Vi kan med god grund glæde os over den meget positive udvikling. Men når alt kommer til alt, så er det en ringe trøst for de ca. 300 mennesker, der fortsat mister livet på de danske veje. Det er derfor vigtigt for mig at understrege, at vi med uformindsket styrke vil fortsætte indsatsen mod uansvarlig og hensynsløs adfærd i trafikken.