Gå til hovedindhold

Flemming Hansen sætter dansk energiteknologi på dagsordenen i USA

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen sætter fokus på dansk energi-teknologi og danske energi-resultater under sit besøg i USA i dagene 12. – 17. november.

   

  Flemming Hansen er blevet inviteret af den amerikanske energiminister Samuel Bodman, som under besøget vil få lejlighed til at spørge ind til de bemærkelsesværdige resultater, Danmark har opnået inden for energiområdet.

   

  Det drejer sig blandt andet om

  • At Danmark siden 1980 har forøget sit bruttonationalprodukt med mere end 50 procent, uden at det har medført højere energiforbrug
  • At Danmark har verdensrekorden i andel af ny vedvarende energi i elektricitetsproduktionen
  • At Danmark har en førende position inden for energiteknologier som vind, biomasse, ren kulforbrænding og brændselsceller
  • At Danmark er det land i EU, der har det laveste energiforbrug pr. produceret enhed
  • At Danmarks energiforbrug i forhold til bruttonationalproduktet ligger 35 procent under gennemsnittet i de industrialiserede lande

   

  Samuel Bodman har på vegne af den amerikanske regering allerede vist betydelig interesse for de danske resultater, og mødet mellem de to landes energiministre forventes at munde ud i en aftale om tættere dansk-amerikansk samarbejde til gavn for begge parter.

   

  Et sådan samarbejde vil i høj grad komme dansk erhvervsliv til gode, da det besidder de kompetencer og produkter inden for energiteknologi, som er kommet højt på den politiske dagsorden i USA.

   

  Den danske ambassade i Washington afholder, i lyset af den store interesse USA viser alternative energikilder og energieffektivitet, et energiseminar med deltagelse af transport- og energiminister Flemming Hansen og centrale amerikanske politikere, embedsmænd og erhvervsrepræsentanter. Seminaret foregår i dagene 14. – 16. november i Washington, og ligger i naturlig forlængelse af det arbejde, der bliver udført af blandt andet danske ambassader for at gøre verden opmærksom på de store muligheder, dansk energiteknologi har at byde på.

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

   

  - Eksporten af dansk energiteknologi udgør allerede i dag omkring 40 mia. kr. om året, men mulighederne for vækst også inden for dette område er oplagte.

   

  - USA er et kæmpe marked, og med de signaler, som den amerikanske regering har udsendt angående alternative energikilder og energieffektivitet, har danske virksomheder store muligheder for at fremme samarbejdet og eksporten til landet.

   

  - Det er mit håb, at min deltagelse kan styrke det bilaterale samarbejde mellem USA og Danmark også inden for energiområdet. Vi kan med konkrete resultater inden for fx bioenergi, vind og energieffektivitet påvise, at der findes alternativer til øget energiforbrug og fortsat afhængighed af olie fra ustabile regioner.