Gå til hovedindhold

Flysikkerhed, trafiksikkerhed og kollektiv trafik på EU's dagsorden

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen var fredag formiddag i Folketingets Europaudvalg, hvor han forelagde sagerne på rådsmødet for transport den 27. marts i Bruxelles.

  Det er meget konkrete forslag, der skal drøftes på rådsmødet. På dagsordenen var der især tre sager, der var værd af fremhæve:

  Bedre flysikkerhed: Rådet forventes at nå til enighed om ændring af forordning om flysikkerhed. Den oprindelige forordning blev vedtaget efter 11. september 2001. Som noget nyt kommer der fælles regler for sikkerhed ombord på fly, herunder våben og bevæbnede vagter ombord på fly.

  Bedre trafiksikkerhed: Kommissionen vil fremlægge sin midtvejsevaluering om, hvordan man halverer antallet af trafikdræbte i EU. Udviklingen i antallet af trafikdræbte går i den rigtige retning, men der er stadigvæk meget at gøre.

  Bedre kollektiv trafik: Transportministrene skal drøfte et forslag til forordning om offentlig personbefordring med bus, tog og metro. Forslaget fastsætter regler for tildeling af kontrakter til at køre offentlig personbefordring, samt hvornår opgaven skal i udbud.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  - Jeg synes det er godt, at EU behandler områder, der vedrører den enkelte borger. På rådsmødet tages skridt i retning af bedre flysikkerhed, bedre trafiksikkerhed og fortsat liberalisering af den kollektive trafik - til stor gavn for alle borgere i EU.

  - Jeg forventer, at vi på mandag når til enighed om en forordning om flysikkerhed. Jeg er også meget tilfreds med, at det er blevet helt klart, at det enkelte land selv må bestemme, om det vil have våben og vagter ombord på fly. Regeringen har ingen planer om at indføre bevæbnede vagter ombord på fly. Vi mener fortsat, at sikkerhed skal tilvejebringes på landjorden - ikke i luften.  

  - EU skal gøre noget mere for trafiksikkerhed. I Danmark kan vi med tilfredshed konstatere, at antallet af trafikdræbte er faldet til 335 i 2005, der er det laveste antal i 60 år. Men jeg mener, at vi kan lære meget af erfaringerne i andre lande, og de kan lære af os. Derfor er det godt, at trafiksikkerhed nu er øverst på EU’s dagsorden.

  - Jeg ser frem til, at vi på mandag får lejlighed til at drøfte forslaget om offentlig personbefordring. Forslaget vil understøtte en fortsat liberalisering og dermed mere effektiv kollektiv trafik. Jeg vil på mødet gøre klart, at vi støtter formålet med forslaget, men at vi også finder, at det fortsat skal være den enkelte medlemsstat, der bestemmer, hvornår togtrafikken skal i udbud.