Gå til hovedindhold

Fond bekoster højresvingskampagne

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skænker over 5 mio. kr. til en kampagne rettet til lastbilchauffører og cyklister i forbindelse med højresving.

Indhold

  Det er kun en måned siden, at Havarikommissionen for Vejtrafikulykker præsenterede sin rapport om ulykker med højresvingende lastbiler og cyklister.

  I rapporten var der klare anbefalinger om målrettede kampagner til chauffører, vognmænd og cyklister, som en vigtig indsats for at få nedbragt antallet af disse ulykker. Kampagnen skal give cyklisterne meget større forståelse for deres sårbarhed i forhold til højresvingende lastbiler og give enkle klare anvisninger på, hvordan de skal placere sig for at undgå ulykkerne. Målrettede indsatser over for lastbilchauffører skal hjælpe chaufførerne til at indøve rutiner, som sikrer bedre udsyn og spejlindstilling samt orientering ved svingning.

  Rådet for Større Færdselssikkerhed, Færdselsstyrelsen og reklamebureauet DDB skal stå for kampagnen, hvor Dansk Transport og Logistik, 3F og Dansk Cyklist Forbund bliver vigtige medspillere.

  Kampagnen vil blive lanceret til foråret, når cyklisterne igen i stort antal kommer i sadlen.

  I den anledning udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

  -Informationskampagnen vil følge den måske vigtigste anbefaling i Havarikommissionens rapport, og ligger fint i tråd med den trafiksikkerhedspolitiske strategi, som jeg lancerede i juni måned.

  -Én ulykke er stadig én ulykke for meget, og vi skal arbejde målrettet videre med at forbedre trafiksikkerheden også for andre trafikanter.

  -Det er vigtigt, at vi alle passer godt på hinanden i trafikken, og i særdeleshed er meget opmærk­somme på de forhold, der er særlig farlige – ikke mindst i forbindelse med højresvingsulykkerne.

  -Derfor glæder det mig meget, at det takket være Fondens gave er muligt at få en stor og effektiv kampagne.