Gå til hovedindhold

Globaliseringen betyder nye muligheder for det danske transporterhverv

Indhold

  Transport- og energiministeren har i dag den 27. februar 2006 holdt det første møde i den nyoprettede tænketank for godstransporterhvervet.

  På mødet blev godstransporterhvervets fremtidige muligheder og udfordringer drøftet - dels i forhold til en globaliseret økonomi og dels inden for rammerne af EU.

  Transport og globalisering er tæt forbundet. Uden effektive transportsystemer ville der ikke have været så stor grad af globalisering. Med globalisering følger både større markeder, mere konkurrence, og dermed også store muligheder for det danske transporterhverv.

  Godstransporterhvervet er og vil derfor fortsat være en vigtig aktør og nøglespiller i værditilvæksten i både det danske samfund og for Danmarks placering i den globale økonomi.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg synes vi har haft et godt møde. Det var et af tænketankens mål i sig selv at samle repræsentanter fra det danske godstransporterhverv for at styrke dialogen. Det vil være altafgørende i en globaliseret økonomi, at transportformerne kan arbejde sammen, og udbyde totale transportløsninger.

  - Transporterhvervets fortsatte udvikling skal baseres på fornuftige og konkurrencedygtige rammevilkår. Som erhvervets minister vil jeg medvirke til at skabe sådanne vilkår.

  - Rammerne skal omvendt udfyldes af dygtige og innovative transportfolk, som ved effektivitet, engagement og nytænkning vil udvikle sig i takt med globaliseringen og høste de mulige frugter.

  Det næste møde i transporterhvervets tænketank afholdes til efteråret. Dagens drøftelser tog udgangspunkt i to debatoplæg, som kan læses her.