Grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag om spor og signaler

12. september 2006

Ved trafikaftalen af november 2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre besluttede forligsparterne, at der i løbet af 2006 skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skal danne basis for en langsigtet aftale for baneområdet for årene 2007-2014. Parterne var derudover enige om, at der fra 2007 vil være behov for flere ressourcer til forbedring af jernbanenettet.

Beslutningsgrundlaget vedr. spor og signaler er i dag blevet offentliggjort ved et pressemøde i Banedanmark. Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i anledning af offentliggørelsen:

-Det er min opfattelse, at vi står med et grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag, som kan danne baggrund for en permanent løsning af problemerne på baneområdet.

-Vi ved nu, at udfordringerne på sporområdet fortsat er betydelige. Vi ved også, at der på signalområdet er bedre tid til at forberede en langsigtet løsning, end man havde forventet.

-Beslutningsgrundlaget slår desuden fast, at uanset hvilken løsning vi vælger for baneområdet, kan vi forvente, at trafikken fortsat vil være påvirket i 2-4 år endnu.

-Forligskredsen og jeg har, siden udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget blev iværksat i december 2005, fulgt arbejdet tæt. Jeg har oplevet et stort engagement fra forligsordførerne, som har interesseret sig meget for arbejdet.

-Vi er enige om, at vi nu har et rigtig godt grundlag for at komme i arbejdstøjet og finde en god og velovervejet løsning for jernbanen, så vi i løbet af efteråret kan indgå en aftale på baneområdet.

Signalanalysen og beslutningsgrundlaget for spor mv. kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk