Håndtering af korrespondance om asbest

21. december 2006

I forbindelse med den verserende sag om asbest i DSB’s tog har Transport- og Energiministeriet som omtalt tidligere igangsat en undersøgelse af den korrespondance, der har været mellem ministeriet og DSB. Dette har ind til videre resulteret i, at der er blevet lokaliseret et dokument, der er blevet givet aktindsigt i og som ministeren også har orienteret Folketingets Trafikudvalg om i forbindelse med samråd den 14. december.

For at sikre en fuld belysning af sagen iværksætter Transport- og Energiministeriet desuden nu en supplerende undersøgelse af dokumenter i ministeriets journal herunder ministeriets personalesager. Denne gennemgang forventes afsluttet i slutningen af januar 2007 samtidig med gennemgangen af ældre dokumenter fra perioden 1985-1999.