Gå til hovedindhold

Havarikommissionens redegørelse om manglende hastighedsnedsættelser

Indhold

    I forlængelse af Havarikommissionens offentliggørelse af sin redegørelse om en hændelse, der fandt sted ved Hovedgård station den 28. juli 2006 og om manglende hastighedsnedsættelser udtaler transport og energiminister Flemming Hansen:

    -Havarikommissionen peger på, at de mange hastighedsnedsættelser på banenettet er et oplagt sikkerhedsmæssigt problem. Problemet har været kendt i en periode, og opfølgningen er allerede i gang. Jeg kan således konstatere, at Havarikommissionen er kommet med en række anbefalinger, som jeg forstår, at man i sektoren er i gang med at følge op på.

    - Jeg er orienteret om, at Banedanmark har nedsat en undersøgelseskommission, med deltagelse af bl.a. DSB og organisationerne. Undersøgelseskommissionens arbejde skulle tilgodese anbefalingerne fra Havarikommissionen.

    -Det bagvedliggende problem er naturligvis jernbanenettets tilstand, som gør de mange hastighedsnedsættelser nødvendige. Her har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre netop vedtaget en ambitiøs genopretningsplan. Planen vil i de kommende 3 år rette op på efterslæbet i vedligeholdelsen af banenettet.