Gå til hovedindhold

Infrastrukturkommission og transportkonference skal danne grundlaget for en ny investeringsplan

Indhold

  Regeringen har nedsat en Infrastrukturkommission bredt sammensat af forskere indenfor transport og økonomi, repræsentanter fra transportorganisationer og erhvervsfolk. Kommissionen skal det kommende år analysere fremtidens behov for infrastruktur og komme med forslag og strategier vedr. håndteringen af de langsigtede udfordringer for transportinfrastrukturen.

  Regeringen har i de senere år sikret en række vigtige investeringer i nye veje, udvidelse af metroen med en cityring, udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem København og Ringsted og regeringen forhandler med den tyske regering om en fast forbindelse over Femern Bælt.

  Senest har regeringen den 26. oktober 2006 indgået en historisk og omfattende trafikaftale om investeringer på vej- og baneområdet for 9 mia. kr.

  Den økonomiske vækst, den stigende globalisering, den øgede internationale samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen på boligmarkedet og nye transportmuligheder betyder imidlertid, at trafikmængderne og trængslen vil udvikle sig yderligere i de kommende årtier.

  I forbindelse med igangsættelsen af arbejdet i Infrastrukturkommissionen afholdes den 30. november 2006 en stor konference om fremtidens infrastruktur, hvor transporterhvervet og transporterhvervets organisationer får lejlighed til at drøfte udfordringerne med Infrastrukturkommissionens medlemmer. Konferencen vil danne grundlag for det videre arbejde i Infrastrukturkommissionen.

  Formand for Infrastrukturkommissionen bliver Birgit Aagaard-Svendsen, Direktør i J. Lauritzen A/S.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vi har netop indgået en historisk trafikaftale om investeringer på vej- og baneområdet for 9 mia. kr., men flere udfordringer trænger sig på.

  -Når vi nedsætter Infrastrukturkommissionen, er det fordi vi gerne vil have nogle konkrete bud på løsninger af meget centrale og vigtige beslutninger for velfærden i det danske samfund på længere sigt.

  -Udbygningen af vor infrastruktur er et helt centralt velfærdstema med afgørende betydning for vort erhvervsliv og den enkelte borger.

  -Et vigtigt element for Infrastrukturkommissionens arbejde bliver en transport konference om fremtidens transport med bred deltagelse fra transporterhvervet og -organisationerne samt en række af de væsentligste eksperter og aktører på transportområdet. Jeg tror, at konferencen kan give et vigtigt input til kommissionens arbejde med fremtidens infrastruktur.

  -Den overordnede målsætning er, at Danmark skal fastholde og udvikle sin position som et af de lande i verden, der har det bedste transportsystem, selvom de stigende trafikmængder øger kravene på længere sigt. Det kræver gode trafikforbindelser til udlandet, gode trafikforbindelser mellem landsdelene og gode pendlingsmuligheder indenfor de enkelte landsdele.

  -Transportområdet skal naturligvis indgå i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger, men samtidig er det vigtigt for mig, at Infrastrukturkommissionen skal være et afsæt for regeringens arbejde med en ny investeringsplan.

  Infrastrukturkommissionens sammensætning:

  1.        Birgit Aagaard-Svendsen, Direktør, J. Lauritzen A/S (Formand)

  2.       Claus Vastrup, Professor, Aarhus Universitet

  3.       Bjørn Andersen, Professor, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet

  4.       Birgitte Sloth, Professor, Syddansk Universitet

  5.       Bent Flyvbjerg, Professor, Aalborg Universitet

  6.       Oli B. Madsen, Professor, Center for Trafik og Transportforskning, DTU

  7.       Christian Wichmann Matthiesen, Professor, Københavns Universitet

  8.       Ole Krog, Adm. direktør HTS-A

  9.       Erik Østergaard, HTS-I/DTL

  10.   Per Henriksen, Adm. direktør Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik

  11.    Orla Petersen, Gruppeformand, 3 F’s Transportgruppe

  12.    Hans Berthelsen, Direktør Danske Havne

  13.    Gunver Bennekou, Direktør Danmarks Naturfredningsforening

  14.   Birgit Nørgaard, Adm. direktør, Carl Bro Gruppen

  15.    Jørgen Lindegaard, Adm. direktør ISS

  16.    Søren Eriksen, Konst. adm. direktør DSB

  17.    Jane Wickmann, Direktør Teknologisk Institut

  18.    Ole Steen Andersen, Koncerndirektør, Danfoss

  19.    Jens Erik Christensen, Adm. direktør, Codan

  Nærmere oplysninger om Infrastrukturkommissionen kan ses på www.infrastrukturkommissionen.dk