Gå til hovedindhold

Intelligente trafiksystemer skaber mere trafiksikkerhed - kortlægning af mulighederne i Danmark

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen deltog i weekenden i trafiksikkerhedskonferencen ”Innovative Approaches to Road Safety” i Verona, Italien. På konferencen, der blev arrangeret af det italienske transportministerium, EU-kommissionen og det finske EU-formandskab, deltog transportministre, embedsmænd og trafiksikkerhedseksperter fra EU-landene, USA, Rusland og Indien.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen benyttede anledningen til at lancere en kortlægning af mulighederne for anvendelse af intelligente trafiksystemer med særlig fokus på trafiksikkerhedsløsninger i Danmark.

  En samlet kortlægning, der kan pege på forskellige scenarier for udviklingen på dette område, er et initiativ, der ligger i forlængelse af den trafiksikkerhedspolitiske strategi ”Mere trafiksikkerhed på vejene”, der blev præsenteret i juni måned i år.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Jeg er meget tilfreds med at have drøftet trafiksikkerhed og ny teknologi med mine kollegaer. Det er et af de områder, hvor vi på europæisk plan har virkeligt meget at lære hinanden.

  -Fornyelse og udvikling af ny teknologi er utroligt vigtigt for den fortsatte forbedring af trafiksikkerheden. En udvikling som har været meget positiv i de sidst par år, og som det er mit mål fremover skal blive endnu bedre.

  -Jeg synes at konferencen forløb rigtigt godt, og vi har fået en masse inspiration med hjem, til det arbejde der skal i gang nu med at kortlægge mulighederne for intelligente trafiksystemer og trafiksikkerhed i Danmark. Jeg er sikker på, at det også vil kunne inspirere arbejdet i den nye Infrastrukturkommission.

  Der kan læses mere om trafiksikkerhedskonferencen i Verona på det finske EU-formandskabs hjemmeside:  www.eu2006.fi  Transport- og Energiministeriets trafiksikkerhedsstrategi ”Mere trafiksikkerhed på vejene” kan findes på ministeriets hjemmeside www.trm.dk under publikationer.