Gå til hovedindhold

Invitation til pressen: Konference om fremtidens transport – mobilitet i 2030

Torsdag den 30. november kl. 9.00 – 10.30 indbydes pressen til at overvære hovedtalerne i en arbejdskonference om fremtidens transport. Konferencen arrangeres af Transport- og Energiministeriet og afholdes på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70. Der vil efterfølgende være interviewmuligheder.

Indhold

  Regeringen har netop nedsat en Infrastrukturkommission, som er bredt sammensat af forskere indenfor transport og økonomi, repræsentanter fra transportorganisationerne og erhvervsfolk.

  Kommissionen skal i det kommende år analysere fremtidens behov for transportinfrastruktur og komme med forslag og strategier vedr. håndteringen af de langsigtede udfordringer for vejene og jernbanerne. Hvordan skal Danmarks transportinfrastruktur se ud i 2030 og hvad kræver det?

  Som led i igangsættelsen af arbejdet i Infrastrukturkommissionen afholdes torsdag 30. november 2006 en stor konference om fremtidens infrastruktur, hvor bl.a. transporterhvervet, transporterhvervets organisationer, borgmestre og virksomheder mv. vil drøfte udfordringerne med Infrastrukturkommissionens medlemmer. 

  Konferencen indledes med oplæg som optakt til den resterende del af dagen, hvor fremtidens transportudfordringer skal drøftes blandt deltagerne. Sidst på dagen vil der være en samlet præsentation af resultatet af arbejdet, som vil være deltagernes bud på de udfordringer, der tegner sig og overordnede løsningsstrategier.

  Pressen inviteres til at overvære de indledende indlæg fra transport- og energiminister Flemming Hansen, departementschef Thomas Egebo og Lars Goldschmidt fra Foreningen for Rådgivende Ingeniører.

  Der bliver mulighed for at interviewe deltagere vedr. konferencen på selve dagen. Interviewønsker kan forlods bookes pr. mail hos Transport- og Energiministeriets pressechef Jesper Damm Olsen på jdo@trm.dk senest onsdag den 29. november kl. 14. Interviewønsker på selve dagen kan bookes hos Jesper Damm Olsen på tlf 40859388.

  ./. Deltagerliste kan ses via link www.infrastrukturkommissionen.dk