Gå til hovedindhold

Kompensation til togpendlere fra årsskiftet

Indhold

  Den 18. august 2006 blev der efter drøftelser med DSB, ARRIVA og Forbrugerrådet indgået en aftale mellem parterne om en kompensationsordning. Kompensationsordningen består af en ordning for ikke-pendlere og en ordning for pendlere. Ordningen for ikke-pendlere trådte i kraft den 1. oktober 2006. Igangsættelsen af pendlerordningen kræver dog nogle ændringer i Transport- og Energiministeriets kontrakt med DSB, som har krævet tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Finansudvalget har den 7. december givet tilslutning til et aktstykke om kontraktændringerne. Dermed kan ordningen for pendlere træde i kraft fra den 1. januar 2007.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg er meget glad for, at Finansudvalget har givet grønt lys for kompensationsordningen for pendlere. Pendlerne får dermed kompensation fra det nye års begyndelse, hvis deres tog er forsinket for ofte.

  -Det er glædeligt, at der nu tilfalder en tidlig julegave til pendlerne. Det er ikke mindst denne kundegruppe, der har været hårdt ramt af de mange forsinkelser, der har været i de forløbne år.

   -Jeg skal være den første til at beklage de mange forsinkelser. I forbindelse med Aftalen om Trafik for 2007 besluttede regeringen sammen med Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti at afsætte et meget stort beløb til fornyelse og genopretning af skinnenettet for at forbedre togenes rettidighed. Selv om arbejdet med at genoprette skinnenettet nu for alvor går i gang vil der på grund af jernbanens nuværende tilstand desværre fortsat være risiko for forsinkelser i 2-4 år endnu.

  -Det vigtigste er selvfølgelig, at togene kommer til at køre rettidigt. Kompensationsordningen skal være med til at give et lille plaster på såret til passagererne, når togene ikke kører til tiden.