Konstruktivt møde mellem Transport- og energiministeren og ATP

Transport- og energiminister Flemming Hansen har i dag afholdt møde med den adm. direktør og bestyrelsesformanden for ATP, hhv. Lars Rohde og Jørgen Søndergaard.

21. september 2006

På baggrund af ATP’s meldinger i pressen ønskede ministeren at få uddybet ATP’s tanker og synspunkter om Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). Mødet blev holdt på det overordnede plan, og ATP fik lejlighed til at redegøre for hvilke perspektiver, fonden mener, der tegner sig inden for dette område.

For at få konkretiseret muligheder og risici ved evt. fremtidige danske projekter, blev det aftalt, at parterne vil fortsætte dialogen. Dialogen vil blive ført mellem ATP og den arbejdsgruppe, som ministeriet nedsatte før sommeren med henblik på at fastlægge en politik for OPP på Transport- og Energiministeriets område. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde senest næste sommer.

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

-Regeringen ønsker at fremme nye organisations- og samarbejdsformer mellem den private og den offentlige sektor. Bl.a. skal relevante statslige bygge-, anlægs- og forsyningsprojekter testes med henblik på at løse hele eller dele af projekterne i et Offentligt-Privat-Partnerskab.

-Jeg er glad for, at ATP har ville bidrage aktivt til nytænkning inden for samarbejdet mellem den private og offentlige sektor.

-Flere projekter i udlandet er blevet gennemført succesfuldt som OPP, og jeg er af den overbevisning, at vi i Danmark bør se nærmere på de muligheder og risici, der er forbundet ved sådanne projekter.