Liberaliseringen af markedet for bilsyn er en succes

30. august 2006

Markedet for bilsyn blev liberaliseret 1. januar 2005. Allerede halvandet år efter må markedet betegnes som velfungerende. Det viser en rapport, som Konkurrencestyrelsen har udarbejdet om udviklingen i konkurrenceforholdene vedrørende bilsyn.

Konkurrencestyrelsens rapport slår fast, at synsmarkedet, som administreres af Færdselsstyrelsen, halvandet år efter den fulde liberalisering har udviklet de væsentligste træk for at kunne betegnes som "velfungerende".

Konkurrencestyrelsen peger på følgende forhold, som er en direkte følge af liberaliseringen af synsmarkedet:

  • Antallet af synssteder er mere end fordoblet på halvandet år, hvilket medfører større kapacitet, som giver kortere eller ingen ventetid for bilejerne.
  • Der er generelt sket væsentlig forbedring i servicen over for bilejerne.
  • Synsvirksomhederne tilbyder kunderne flere valgmuligheder end før. Tidsbestilling og åbningstider tilpasses kundernes behov.
  • Der er sket en forbedring i den geografiske dækning som følge af forøgelsen af antallet af synssteder.
  • Gennemsigtigheden på markedet er øget, fordi virksomhederne under indtryk af konkurrencen må meddele sig klart til kunderne.

Med loven om godkendelse og syn af køretøjer fra 2004 blev der indført maksimalpriser for syn og omsyn. Disse priser skal efter loven ophæves den 31. december 2006, men før ophævelsen skulle Konkurrencestyrelsen undersøge udviklingen på markedet.  Konkurrencestyrelsen vurderer på baggrund af sin undersøgelse, at en afskaffelse af maksimalpriserne vil kunne føre til øget priskonkurrence til gavn for kunderne.

Konkurrencerådet anbefaler derfor på baggrund af rapporten, at maksimalpriserne for syn ophæves med udgangen af 2006, således som det også fremgår af loven om godkendelse og syn af køretøjer.

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

- Konkurrencestyrelsens undersøgelse bekræfter, at regeringen har valgt den rigtige fremgangsmåde ved liberaliseringen, og at udviklingen på de afgørende punkter svarer til det tilsigtede.

- Det fremgår af rapporten, at der er sket forbedringer for kunderne i form af større valgfrihed, bedre service, større tilgængelighed og større gennemsigtighed.

- Desuden vil jeg pege på, at der er blevet åbnet et helt nyt marked med de muligheder for at etablere og drive erhvervsvirksomhed, som det medfører.

- Konkurrencestyrelsens rapport anbefaler, at maksimalpriserne for syn og omsyn ophæves med udgangen af 2006. Det var hensigten med lovforslaget, og et velfungerende marked har nu gjort maksimalpriser overflødige.

- Jeg har derfor taget Konkurrencerådets anbefaling til efterretning, og maksimalprisreguleringen videreføres således ikke efter 1. januar 2007.

Fakta: Færdselsstyrelsen har indtil nu (2. kvartal 2006) godkendt 97 synsvirksomheder, som tilsammen har 311 synssteder, hvor der kan foretages syn og omsyn af lette køretøjer og 97 synssteder, hvor tunge køretøjer kan få foretaget syn eller omsyn. Hertil kommer 164 steder, hvor det er muligt at komme til omsyn. 

Kontaktperson: Kontorchef Theo Rabenberg, Færdselsstyrelsen.

Tlf. : 3392 9434, Mobiltlf. 4051 1557