Gå til hovedindhold

Ny formand for Energiklagenævnet

Indhold

    Transport- og energiminister Flemming Hansen har med virkning fra d. 3. maj 2006 udpeget dommer Poul Kejlskov Egan som ny formand for Energiklagenævnet.

    Dommer Poul Kejlskov Egan er indstillet af Domstolsstyrelsen efter forelæggelse for Den Danske Dommerforening. Poul Kejlskov Egan er 53 år og dommer ved retten i Slagelse.

    Poul Kejlskov Egan afløser professor, dr.polit., Christian Hjorth-Andersen, der efter den tidligere formand cand. jur. Christen Boye Jacobsens dødsfald i efteråret 2005 indvilligede i at varetage formandsposten, indtil en ny formand var fundet.

    Christen Boye Jacobsen varetog både funktionen som nævnsformand og som sekretariatschef. For at effektivisere klagesagsbehandlingen er organiseringen af Energiklagenævnet nu ændret, således at ledelsen fremover udøves af den nye formand og sekretariatschef, cand. jur. Henrik Chieu, der er tiltrådt sin stilling medio marts 2006. Henrik Chieu har tidligere været ansat ved domstolene, Københavns Universitet og Kammeradvokaten.

    Energiklagenævnet er et uafhængigt sagkyndigt klageorgan under Transport- og Energiministeriet. Nævnet er sidste administrative klageinstans for myndighedsafgørelser efter en række love inden for energiområdet.