Gå til hovedindhold

Ny grønbog om en fælles europæisk energipolitik

Indhold

  Kommissionen har i dag fremsat en grønbog om en fælles energipolitik.

  Grønbogen, der vil blive præsenteret på mødet i Rådet for Energi på tirsdag den 14. marts 2006, fokuserer bl.a. på følgende emner:

  • Øget konkurrence og indre marked for energi.
  • Forbedret forsyningssikkerhed.
  • Udvikling af bæredygtig energi.
  • Øget udvikling og forskning i energiteknologi.
  • Fælles EU energipolitik over for 3. lande.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -    Kommissionens grønbog ligger i god forlængelse af regeringens egen Energistrategi 2025 fra juni 2005. Det bekræfter mig i, at Danmark har en af de stærkeste og bedste energipolitikker i Europa. Det synes jeg er meget tilfredsstillende.

  -  Det er meget vigtigt, at EU får skabt en bedre og mere sammenhængende energipolitik. Grønbogen er et godt afsæt for udviklingen af en bedre koordineret energipolitik i EU.

  -  Jeg støtter ubetinget Kommissionens klare linje med hensyn til, at EU skal fortsætte med at udvikle det indre marked. Under det danske EU-formandskab nåede man til enighed om en liberalisering af markedet for el og gas. Et åbent effektivt marked vil være til gavn for virksomheder, erhvervslivet og forbrugeren.

  -Når jeg mødes med mine kollegaer i Rådet for Energi på tirsdag, vil jeg fortælle, at jeg synes, at EU som målsætning skal have den mest energieffektive økonomi i verden. Det vil være til gavn for miljøet og forbrugerne i Danmark og i EU. Vi er i Danmark gået forrest med en bred politisk aftale om en styrket indsats for energibesparelser, hvor vi årligt skal spare 1,7 pct. frem til 2013.

  - Danmark har meget gode erfaringer med vedvarende energi, som jeg gerne vil orientere mine kollegaer i EU om. Det gælder vindenergi og bioenergi. Vind udgør knap 20 pct. af vores elforsyning og af det samlede energiforbrug er 11 pct. biomasse, hvilket er næsten tre gange gennemsnittet i EU. Jeg finder det meget vigtigt, at vedvarende energi får en fremtrædende plads i den fremtidige europæiske energipolitik – af hensyn til miljøet og af hensyn til en robust energiforsyning. Derfor skal EU støtte forskning og udvikling af vedvarende energi.

  Kommissionens pressemeddelelse og grønbogen kan hentes på http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/282&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en