Gå til hovedindhold

Ny rapport fra Vejdirektoratet om statsvejenes tilstand

Vejdirektoratet har netop offentliggjort sin årlige rapport ”Statsvejnettet – oversigt over tilstand og udvikling”. Rapporten giver et overblik over tilstande og trafikale forhold på statsvejnettet.

Indhold

  Dette års rapport sætter bl.a. fokus på trafikudviklingen og fremkommelighedsforholdene på statsvejnettet. Rapporten indeholder desuden et nyt tema - ”Det nye statsvejnet” – der behandler Kommunalreformens konsekvenser på vejområdet.

  Der er en klar tendens til, at trafikken vokser stærkest på det overordnede vejnet. Trafikken på motorvejsnettet steg med 3,6 % fra 2004 til 2005, mens trafikken på landsplan voksede med ca. 1 %. De største trafikmængder er at finde på indfaldsvejene i Hovedstadsområdet, hvor Køge Bugt Motorvejen med ca. 110.000 køretøjer pr. døgn er landets mest trafikerede vejstrækning.

  Væksten i trafikken skaber stigende fremkommelighedsproblemer. På ca. 10 % af det nuværende statsvejnet er der tæt trafik eller kø i myldretiden.

  Problemerne er mest udtalte i Hovedstadsområdet, hvor trafikbelastningen på en række motorvejsstrækninger ligger meget tæt på eller over vejens kapacitetsgrænse med daglige kødannelser og forsinkelser for trafikanterne til følge. Middelhastigheden i morgenmyldretiden er på en række motorvejsstrækninger faldet markant, og myldretidsperioderne breder sig over stadig større tidsrum.

  Der kan endvidere konstateres begyndende fremkommelighedsproblemer på motorvejene i Trekantsområdet, på Vestfyn og mellem Vejle og Århus.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Væksten i trafikken er udtryk for, at det går godt i Danmark. Regeringen har gennem de senere år besluttet en række nye vejprojekter, som vil afhjælpe de stigende fremkommelighedsproblemer flere steder i landet, og der er ved at blive udarbejdet beslutningsgrundlag for yderligere et antal projekter.

  - Samtidig stiller trafikvæksten i fremtiden os over for store udfordringer mht. til at fastholde en god fremkommelighed på det overordnede vejnet til gavn for både erhvervslivet og borgere.

  - Med udsigt til, at vejtrafikken fortsætter med at vokse, er det vigtigt, at vi også tænker længere fremad. Derfor har regeringen besluttet at nedsætte en Infrastrukturkommission som skal analysere udfordringer og løsningsmuligheder i de kommende år.

  ”Statsvejnettet – oversigt over tilstand og udvikling” kan læses på www.vejdirektoratet.dk