Gå til hovedindhold

Ny vejrsatellit baner vejen for bedre vejrudsigter

Indhold

  Den nye europæiske satellit Metop har i nat indledt sit kredsløb omkring jorden efter en succesfuld opsendelse fra rumbasen Baikonur i Kasakhstan. Satellitten vil indsamle observationer til brug for bl.a. forudsigelse af vejret i Danmark.

  Den danske befolkning, danske virksomheder og - myndigheder kan se frem til vejrudsigter, der både er mere præcise, og som hurtigere vil kunne forudsige farlige vejrsituationer. Hermed følges op på de seneste års tendens, hvor det er lykkes DMI at forbedre vejrudsigterne så meget, at DMI’s tredagsprognose i dag er ligeså sikker, som éndagsprognosen var før satellitbaserede vejrobservationer systematisk blev taget i anvendelse.

  Det er en forudsætning for forbedrede vejrudsigter at både datagrundlaget og den efterfølgende bearbejdning er af høj kvalitet. De seneste års forbedrede vejrudsigter er således resultatet af, at DMI over en årrække har arbejdet målrettet med at optimere samspillet mellem satellitter og DMI’s centrale computeranlæg. Dette samspil er også forudsætningen for, at DMI til fulde kan nyttiggøre de nye data fra MetOp-projektet, til at forbedre vejrudsigterne i Danmark.

  MetOp-projektet består af i alt tre satellitter, der opsendes frem mod 2014. Projektet har en samlet pris på 18 mia. kr, hvoraf DMIs bidrag udgør godt 200 mio. kr.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vi ved, at adgangen til præcise forudsigelser af vejret har stor økonomisk betydning for samfundet, og vi ved at præcise forudsigelser af vejret forudsætter brug af avanceret teknologi.

   

  -Derfor er det meget positivt, at en ny europæisk vejrsatellit nu har startet sit kredsløb om jorden. Det er meget glædeligt, at vi i Europa kan arbejde sammen om at virkeliggøre et så betydningsfuldt projekt. Det vil give DMI muligheder for at levere en endnu bedre meteorologisk betjening af samfundet.