Ny viden skal forebygge højresvingsulykker

11. oktober 2006

For at forebygge de ofte meget fatale ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister bad Transport- og energiminister Flemming Hansen i starten af marts 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker om at analysere baggrunden for denne særlige ulykkestype.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har nu afsluttet denne analyse.  I en 8 måneders periode i 2005 er 25 ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister blevet dybdeanalyseret.

På baggrund af analysen har Havarikommissionen for Vejtrafikulykker udformet en række anbefalinger.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

- Ulykker med højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister har i de fleste tilfælde meget fatale konsekvenser for især cyklisten, som er en meget sårbar trafikant. I en fjerdedel af tilfældene har ulykkerne en dødelig udgang.

- Vi skal have igangsat en kampagneindsats, så vi får fat i de chauffører, som ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på den særlige udfordring i forhold til cyklisterne. Og kampagnen skal selvfølgelig også henvende sig til cyklisterne, som ikke må være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, når de møder en lastbil, der skal dreje til højre.

- Vi skal lave informationsmateriale til kommunerne, sådan at kommunerne ikke er i tvivl om, hvordan højresvingsulykkerne kan forebygges ved vejtekniske ændringer. Vi skal endvidere have gennemgået statsvejnettet for en sikker indretning af krydsene og dermed hjælpe både chauffør og cyklist til at gøre det rigtige i situationen. Det vil vi gøre på det nye udvidede statsvejnet, som vi overtager fra 2007.

- Vi skal kigge på synsreglerne i forhold til spejlindstilling og udsyn på lastbilerne. Vi må arbejde for, at kravene til udsyn gennem spejle og forruder skærpes også i EU-sammenhæng.

- Jeg vil også snakke med justitsministeren om, hvordan anbefalingerne omkring forbedret køreuddannelse med fokus på indstilling og brug af spejle og særlige krav til lastbiler i byerne kan gennemføres.

- Og så skal vi fortsætte med at have fokus på forskning og udvikling. Først og fremmest i forhold til at undersøge, hvad chaufførerne kan kapere, når de både skal orientere sig i mange spejle, føre lastbilen og overskue trafikken.

- Jeg er ikke i tvivl om, at en fælles, koordineret indsats for at forebygge disse ulykker vil betyde færre højresvingsulykker i fremtiden. Jeg ser frem til at vi i fællesskab med bl.a. erhvervsorganisationerne fortsætter den tætte dialog frem mod konkrete løsninger.

Rapporten ”Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister” kan læses på Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hjemmeside www.hvu.dk