Gå til hovedindhold

Nyt udspil fra Transport- og Energiministeriet: Mere trafiksikkerhed på vejene – færre dræbte

Indhold

   

   

  Det går rigtig godt for trafiksikkerheden i Danmark. Antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne er på et historisk lavt niveau, og de foreløbige tal for 2006 har samme tendens.

  Danmark er blandt de bedste lande i Europa, men der er lande som har færre trafikdræbte pr. million indbygger end Danmark.

  I udspillet – Mere trafiksikkerhed på vejene – kan der læses mere om hvilke indsatser og aktiviteter inden for Transport- og Energiministeriets område, som vil medvirke til at forbedre trafiksikkerheden og fastholde den gode udvikling, vi oplever for tiden.

  Den nye strategi for trafiksikkerhed tager udgangspunkt i fire indsatsområder: 1) Mere sikre veje, 2) Målrettet lokalt trafiksikkerhedsarbejde, 3) Mere sikre køretøjer og 4) Øget brug af ny teknologi skal skabe bedre samspil mellem vej og køretøj.

  Aktiviteterne spænder fra gennemgang af vejnettet med særlig fokus på trafiksikkerhed til en målrettet indsats for at fjerne sorte pletter på det statslige vejnet. Et centralt kriterium for de forskellige indsatser er, at de skal have en reel effekt. Det er ikke altid de dyre løsninger, som er de bedste.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Trafiksikkerhed er et fælles ansvar. Og selv om det allerede går godt, så både kan og skal vi gøre det endnu bedre. Det er ikke alle de andre trafikanter, der skal opføre sig anderledes. Det handler om dig og mig og vores daglige færd i trafikken. Det skal være sikkert for alle borgere at færdes i trafikken, og vi skal alle kunne komme rundt til venner og familie uden bekymringer.

  -Jeg vil have mest mulig trafiksikkerhed for pengene. I Danmark skal vi derfor have veje, som hjælper trafikanterne med at komme sikkert og effektivt frem, fordi vejene er indrettet og udformet klart og forståeligt. Vi skal arbejde for mere sikre køretøjer og vi skal fremme brugen af sikre køretøjer - både i forhold til erhvervslivet og de private bilister.

  -Trafiksikkerhed er en naturlig og meget vigtig opgave for staten. Det er muligt for Danmark at blive blandt de allerbedste lande i Europa i forhold til trafikdræbte pr. million indbygger. Jeg ønsker derfor fortsat at styrke og målrette indsatsen for endnu bedre trafiksikkerhed til alle. 

  -Nye rammer for trafiksikkerheden i Danmark vil blive etableret med kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne. Jeg har store forventninger til samspillet mellem Vejdirektoratets nye vejcentre og de nye større kommuner. Jeg tror, at den nye organisering vil skabe synergi og stordriftsfordele og dermed give os mere trafiksikkerhed for pengene.

   -Det er derfor med glæde, at jeg i dag offentliggør et udspil, som er med til at sætte rammerne for trafiksikkerheden her i landet. Der er fire hovedindsatsområder: Mere sikre veje, Mere sikre køretøjer, Målrettet lokalt trafiksikkerhedsarbejde og Øget brug af ny teknologi, der skal skabe bedre samspil mellem vej og køretøj.

  -Regeringen har allerede indført nye tiltag som gavner trafiksikkerheden som eksempelvis klippekortssystemet og hårdere straffe, hvis folk har en opførsel i trafikken, der kan skade andre i trafikken. Det vil vi simpelthen ikke finde os i. Men vi kan og skal nå endnu længere og sikre at meningsløse og tragiske ulykker undgås.

   

   

  Rapporten ”Mere trafiksikkerhed på vejene” kan findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk under publikationer.

   

   

   

  Transport- og Energiministeriets fire indsatsområder til forbedring af trafik-sikkerheden:

  Mere sikre veje – forbedring af vejsikkerheden på det kommende udvidede statsvejnet. Det udvidede statsvejnet skal sætte en høj standard for vejsikkerheden. Vejene skal derfor i højere grad indrettes som selvforklarende og tilgivende.

  Målrettet lokalt trafiksikkerhedsarbejde – med ny sammenhængende forstærket trafiksikkerhedsindsats bliver såvel det lokale trafiksikkerhedsarbejde som den landsdækkende indsats koordineret mere og mere målrettet.

  Mere sikre køretøjer – køretøjernes sikkerhedsudstyr og –egenskaber forbedres, så ulykker kan undgås, og trafikanterne ikke kommer til skade. De mere sikre køretøjer skal udbredes. Fokus på den tunge erhvervstransport fastholdes.

  Ny teknologi – nye muligheder – trafikanterne skal hjælpes til bedre trafikadfærd og mere trafiksikkerhed ved at udnytte de nye teknologiske muligheder til et bedre samspil mellem vej og køretøj.