Gå til hovedindhold

Nyt værktøj kan sikre færre ulykker

Indhold

  Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken er historisk lavt, men det kan bringes endnu længere ned. Derfor lancerer Vejdirektoratet to nye internetbaserede værktøjer til brug for det lokale trafiksikkerhedsarbejde. Værktøjerne gør det nemmere for den enkelte vejforvaltning at spotte farlige kryds og strækninger, belyse hvorfor ulykkerne sker og herefter anvise gode løsningsforslag. Systematisk ulykkesbekæmpelse og indsatsen mod sorte pletter på vejnettet er centrale elementer i Transport- og Energiministeriets trafiksikkerhedspolitiske strategi "Mere Trafiksikkerhed på vejene".

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

   

  - Jeg er meget tilfreds med de nye internetbaserede værktøjer, som gør det nemmere for kommunerne at finde frem til sorte pletter og andre trafiksikkerhedsmæssige problemer i lokalområdet og efterfølgende løse dem.

  - Værktøjerne vil bidrage til, at ressourcerne i endnu højere grad prioriteres de steder på vejnettet, hvor der fås mest trafiksikkerhed for pengene.

   

  - De nye værktøjer er et vigtigt element i regeringens målsætning om at intensivere indsatsen mod "sorte pletter". Jeg har netop sat eksperterne i gang med at se på, hvordan vi kan gøre denne indsats endnu bedre.

   

  I Transport- og Energiministeriets trafiksikkerhedspolitiske strategi "Mere trafiksikkerhed på vejene" kan der læses mere om ministeriets indsats på området. Find udspillet på www.trm.dk under publikationer. Yderligere information om de nye internetbaserede værktøjer kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside: www.vd.dk