Gå til hovedindhold

Politisk enighed om etablering af Entreprise A/S og salg af 25 pct. af aktierne i første omgang

Indhold

    Regeringspartierne er sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om, at Banedanmark Entreprise etableres som aktieselskab, og at der indledes en salgsproces i første omgang med henblik på salg af 25 pct. af aktierne. Forligspartierne er derudover enige om, at andre partier kan tiltræde aftalen, så salgsprocessen sikres den bredest mulige opbakning.

    Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

    - Med denne aftale har vi omsider opnået politisk enighed om fremtiden for Banedanmark Entreprise. Det glæder mig, idet salgsprocessen hermed er sikret den fornødne brede opbakning i Folketinget, hvilket er nødvendigt ikke mindst af hensyn til medarbejderne.

    - Vi vil nu invitere tjenestemændenes organisationer til drøftelser om overgang til overenskomstvilkår. En aftale om overgang skal være på plads før Entreprises etablering som aktieselskab, og overgangen skal ske senest ved et senere salg af aktier udover 25 pct.  Aftalen skal inden for de nye rammer respektere de eksisterende rettigheder for de mange tjenestemænd, som gennem årene har arbejdet med stort engagement på jernbanen.

    Aftale om etablering af Entreprise A/S kan ses på Transport- og Energiministeriets hjemmeside under publikationer.