Privatisering af DSB

12. april 2006

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i anledning af en artikel i dagbladet Børsen om privatisering af DSB:

-Jeg er ikke i tvivl om, at der er gode muligheder for at opnå fortsatte gevinster ved satsning på øget markedsorientering og konkurrence på jernbaneområdet. Det er under alle omstændigheder regeringens politik at gå videre i den retning. Det skal ske i et tempo, hvor vi er sikre på at bevare kvaliteten for passagererne og sammenhængen i det kollektive trafiksystem.

-Privatisering af DSB kan være en blandt flere muligheder til at opnå en mere effektiv udnyttelse af de mange milliarder, vi bruger på togtrafikken. Regeringen har allerede meldt ud at man vil se på perspektiverne i en privatisering, men jeg ser det dog ikke som et mål i sig selv.

-Det er min opfattelse, at en privatisering af DSB også indeholder nogle problemer. Staten vil fortsat skulle råde over de kapitaltunge aktiver for ikke at blive afhængig af et privat monopol, og det er derfor ikke hele DSB i sin nuværende form, der i givet fald ville skulle sælges.  Der vil også skulle tages stilling til tjenestemændene.  Derfor vil det kræve endog særdeles grundige overvejelser at privatisere DSB.