Redegørelse fra Trafikstyrelsen om sikkerhedsmæssige forhold vedrørende Københavns Metro

10. august 2006

Transport- og energiministeren har modtaget en redegørelse fra Trafikstyrelsen om sikkerhedsmæssige forhold i metroen.

Det fremgår af redegørelsen, at Trafikstyrelsen vurderer, at Københavns Metro har den fornødne sikkerhed.

For at skabe vished for, at det nuværende sikkerhedsniveau kan opretholdes på længere sigt har Trafikstyrelsen - på baggrund af visse observationer - valgt at gennemføre et særligt tilsyn.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i forbindelse med redegørelsen:

-Der må naturligvis ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved sikkerheden i metroen. Derfor er jeg tilfreds med den redegørelse, som Trafikstyrelsen har udarbejdet i forlængelse af omtalen af sikkerhedsforholdene i metroen i pressen i sidste uge.

-Jeg har noteret mig, at Trafikstyrelsen konkluderer, at sikkerhedsforholdene i metroen er i orden.

-Det forhold, at Trafikstyrelsen på baggrund af udarbejdelsen af redegørelsen, har fundet grundlag for at gennemføre et særligt tilsyn, finder jeg fuldt tilfredsstillende. Det gælder om skabe størst mulig tryghed omkring sikkerhedsforholdene.

Redegørelsen fra Trafikstyrelsen vil være tilgængelig på Transport- og Energiministeriet hjemmeside www.trm.dk  under publikationer.