Gå til hovedindhold

Regeringen nedsætter ny Infrastrukturkommission

Indhold

  Regeringen har besluttet at etablere en Infrastrukturkommission, der skal analysere det fremtidige transportbehov og komme med forslag og modeller til håndtering af den langsigtede infrastrukturudfordring frem til 2020/30.

  Kommissionen skal analysere muligheder og opstille strategier i forhold til fremtidens udfordringer på transportområdet.

  Infrastrukturkommissionen sammensættes af forskere, brugere af transportsystemet, transportbranchen m.v. og skal afslutte sit arbejde i august 2007.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Det er en meget stor og vigtig opgave, som ligger i naturlig forlængelse af de mange initiativer, som regeringen allerede har sat i gang på transportområdet.

  -Vi skal fortsætte vores ambitiøse arbejde med at gøre infrastrukturen i Danmark til en af de bedste i verden.

  -Infrastrukturkommissionen er et led i en målrettet indsats for at forebygge trængslen til gavn for borgere og erhvervsliv.

  -Infrastrukturkommissionens arbejde skal give os et velfunderet grundlag for de kommende års arbejde med investeringer på vej- og baneområdet.

  -Det er vigtigt for mig at understrege, at Infrastrukturkommisionen er et aktivt instrument for planlægning, som skal afslutte sit arbejde indenfor et år.