Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om begrænsning af chiptuning

20. januar 2006

På et møde mellem transport- og energiminister Flemming Hansen og folketingsmedlem Kim Christiansen (DF) er der opnået enighed om ny indsats for at stoppe chiptuning. Transport- og Energiministeriet har derfor i dag sendt et nyt bekendtgørelsesudkast om chiptuning til notifikation i EU.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at ulovlig chiptuning skal stoppes, udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen, og fortsætter: Chiptuning har alvorlige luftforureningskonsekvenser, og det kan ikke accepteres.

Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny indsats på dette område. Det nye tiltag skal være følgende:

  • de firmaer, der producerer chiptuningsudstyr skal sikre, at udstyret ikke medfører luftforurening. Kun hvis dette bevis foreligger, kan udstyret lovligt sælges og installeres.
  • hvis en bil chiptunes, skal den synes, og det skal påføres registreringsattesten. Hvis det ikke sker, får ejeren af bilen en bøde.
  • Færdselsstyrelsen vil undersøge mulighederne for at finde nye måleapparater, så der kan udføres bedre fysisk kontrol af bilerne ved syn.

Justitsminister Lene Espersen har oplyst, at hun vil lade chiptuning omfatte af klippekortordningen, hvis det af hensyn til færdselssikkerheden findes hensigtsmæssigt i forbindelse med evalueringen af klippekortordningen efter 2006.

Jeg er meget glad for, at vi sammen med Dansk Folkeparti har kunnet blive enige om denne løsning, der er til gavn for både miljøet og trafiksikkerheden, udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen.