Gå til hovedindhold

Regeringen vil gennemføre fire amtslige vejanlægsprojekter

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen er sammen med regeringspartierne og Dansk Folkeparti nået til enighed om at staten skal gennemføre fire vejanlægsprojekter, efter at de berørte vejstrækninger med kommunalreformen overgår fra amterne til staten.

  Der er tale om følgende projekter: Gørløse Omfartsvej i Frederiksborg Amt, Sunds Omfartsvej i Ringkøbing Amt, Slagelse Omfartsvej i Vestsjællands Amt og Motortrafikvejen Bredsten-Vandel i Vejle Amt.

  Amterne har udvist en særlig vilje til at gennemføre netop disse fire projekter, og der har været et lokalt behov for en afklaring af, hvorvidt projekterne vil blive gennemført af den nye vejbestyrelse. Med aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti foreligger nu en sådan afklaring.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er nået til enighed om, at vi skal have realiseret netop disse fire projekter. Der er tale om fire gode og trafikalt velbegrundede projekter, som vil betyde et væsentligt løft for trafikafviklingen i de berørte lokalområder.

  -I lyset af amternes store arbejde med projekterne og de lokale forventninger, som dermed er skabt til dem, har det været vigtigt for mig, at vi kunne skabe en afklaring omkring projekterne, som de berørte borgere og myndigheder kan forholde sig til.

  - De fire projekter vil konkret skulle indarbejdes i den statslige investeringsplanlægning. Der vil i den forbindelse skulle tages politisk stilling til igangsættelsestidspunktet, den præcise finansiering mv. Det ser jeg frem til.