Gå til hovedindhold

Scandlines' aktiepost i Mols-Linien A/S

Indhold

  Scandlines AG ("Scandlines"), ejer gennem sit datterselskab Scandlines Danmark A/S, 1.113.334 aktier i Mols-Linien A/S ("Mols-Linien") hvilket repræsenterer ca. 40 procent af aktiekapitalen i Mols-Linien.

  I forbindelse med salgsprocessen for Scandlines, har Scandlines' aktionærer med Finanstilsynet drøftet fortolkningen af reglerne om tilbudspligt i relation til Mols-Linien. Fondsrådet anerkender, at aktiebesiddelsen i Mols-Linien er uvæsentlig i forhold til det samlede salg af Scandlines koncernen, men har tilkendegivet, at det ikke på det foreliggende grundlag kan påregnes, at Fondsrådet vil meddele en køber af Scandlines dispensation fra pligten til at afgive købstilbud til de øvrige aktionærer i Mols-Linien.

  Aktionærerne i Scandlines ønsker, at Scandlines har fleksibilitet til at træffe beslutning om den langsigtede interesse i Mols-Linien på et senere tidspunkt efter grundige strategiske overvejelser. Aktionærerne i Scandlines ønsker ligeledes at undgå, at der skabes et "falsk marked" på grund af usikkerhed i forbindelse med muligheden for og aktieprisen ved et købstilbud.

  Aktionærerne i Scandlines vil derfor bede direktionen og bestyrelsen i Scandlines overveje at reducere Scandlines' aktiepost i Mols-Linien til omkring 30 procent.

  Udsendt af Deutsche Bahn AG og Transport- og Energiministeriet den 23. august 2006.

  Engelsk version:

  Scandlines' shareholding in Mols-Linien A/S

  Scandlines AG ("Scandlines"), through its subsidiary Scandlines Danmark A /S, owns 1,133,334 shares in Mols-Linien A /S ("Mols-Linien") representing approximately 40% of the share capital of Mols-Linien.

  In connection with the sales process of Scandlines, the shareholders of Scandlines have sought clarification from the Danish Financial Supervisory Authority ("Finanstilsynet") on the interpretation of the mandatory offer rules in relation to Mols-Linien. The Securities Council of Finanstilsynet acknowledged that the shareholding in Mols-Linien is not material in relation to the size of the Scandlines Group, but stated that it was unlikely for an exemption from a mandatory offer for Mols-Linien to be granted in favour of a purchaser of Scandlines.

  The shareholders of Scandlines wish Scandlines to have the flexibility in deciding on the long-term interest in Mols-Linien at a future point after a careful strategic review. The shareholders of Scandlines also wish to avoid a false market in the shares of Mols-Linien being created by the uncertainty in relation to the possibility of and the share price in a mandatory offer.

  The shareholders of Scandlines therefore intend to ask the management board and supervisory board of Scandlines to consider reducing Scandlines' shareholding in Mols-Linien to a level of approximately 30 %.

  Issued by Deutsche Bahn AG and the Danish Ministry of Transport and Energy on 23 August 2006.