Gå til hovedindhold

Scandlines - status (Danish and English)

Indhold

  Deutsche Bahn AG og Transport- og Energiministeriet er tilfredse med at have modtaget et betydeligt antal attraktive foreløbige bud i forbindelse med det planlagte salg af Scandlines AG.

  Buddene kommer fra et bredt udvalg af såvel strategiske som finansielle investorer. Den stærke interesse i Scandlines afspejler de meget flotte resultater, som rederiet og dets medarbejdere har opnået gennem de seneste år.

  Når buddene er blevet grundig gennemgået, planlægger aktionærerne at invitere mindre antal potentielle købere til at foretage en grundig gennemgang af Scandlines (due diligence) med henblik på at kunne afslutte salget i anden halvdel af 2006.

  English version: 

  Deutsche Bahn AG and the Danish Ministry of Transport and Energy are pleased to have received a considerable number of attractive preliminary offers relating to the intended sale of Scandlines AG. 

  The offers come from a broad range of strategic and financial investors.  The strong interest expressed in Scandlines reflects the excellent performance achieved by the company and its employees over the last few years.

  Once the offers have been fully analysed, the shareholders intend to invite a short list of potential buyers to conduct due diligence on Scandlines with a view to finalising the sale in the second half of 2006.