Gå til hovedindhold

Seks vejcentre styrer fremtidig regional trafiksikkerhedsindsats

Rammerne for trafiksikkerhedsindsatsen efter kommunalreformen er nu faldet endeligt på plads. De 32,9 mio. kr., som amterne har brugt til kampagne- og informationsindsatsen på trafiksikkerhedsområdet, videreføres og fordeles mellem Justitsministeriet og Transport- og Energiministeriet.

Indhold

  Vejdirektoratets seks nye Vejcentre skal fungere som omdrejningspunkt for det fremtidige regionale arbejde på trafiksikkerhedsområdet. Til alle vejcentre knyttes et ”Færdselssikkerhedsudvalg”, med deltagelse af relevante partnere som Rådet for Større Færdselssikkerhed, kommuner, politi, sygehusregion, organisationer mv.  Det regionale trafiksikkerhedsarbejde vil efter kommunalreformen tage udgangspunkt i disse Færdselssikkerhedsudvalg.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Det glæder mig at aftalen om den fremtidige regionale trafiksikkerhedsindsat nu er faldet endeligt på plads til glæde for trafiksikkerheden og borgerne.

  -Aftalen lægger sig tæt op af målsætningerne beskrevet i den trafiksikkerhedspolitiske strategi ”Mere sikre veje”, som jeg præsenterede først på sommeren.

  -Vejdirektoratet får en central rolle, når direktoratets seks nye Vejcentre skal fungere som sekretariat for det fremtidige regionale arbejde på trafiksikkerhedsområdet. Jeg har stor tiltro til, at Vejdirektoratet vil løfte denne opgave.

  -Der har været stor fokus på, at de trafiksikkerhedsopgaver, som i dag ligger i amterne, bliver videreført i en ny struktur, når amterne nedlægges. Det er min vurdering, at der nu er skabt et godt udgangspunkt for den fremtidige indsats på dette vigtige område.

  I Transport- og Energiministeriets udspil ”Mere trafiksikkerhed på vejene” kan der læses mere om den trafiksikkerhedsmæssige indsats på ministeriets område. Find udspillet på www.trm.dk under publikationer.