Stort skridt fremad i udviklingen af biobrændstoffer

13. september 2006

Transport- og energiministerminister Flemming Hansen indviede i dag på DTU BioGasols nye pilotanlæg til produktion af bioethanol ud af halm. Transport- og Energiministeriet har via Energiforskningsprogrammet ydet godt 11 mio. kr.  i tilskud til anlægget ud af den samlede anlægsinvestering på godt 20 mio. kr. Energinet.dk har støttet projektet med godt 3 mio. kr. fra PSO-programmet.

 

Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i den anledning:

 

-Regeringen har store forventninger til udviklingen af 2. generations-teknologi til produktion af biobrændstoffer, hvor man anvender restprodukter som f.eks. halm. Det er nødvendigt, hvis biobrændstoffer skal blive et reelt alternativ til olie. Jeg er derfor glad for, at mit ministerium har kunnet bidrage afgørende til, at det nye pilotanlæg er etableret, og jeg ønsker BioGasol held og lykke med det fortsatte udviklingsarbejde.

-Det næste skridt i udviklingen bliver at opføre et stor-skala-anlæg i Danmark. Her vil regeringens beslutning om at afsætte 200 mio. kr. til videreudvikling af teknologien være en markant indsprøjtning, der kan sikre et konkurrencedygtigt alternativ til olien.

-Der er ingen tvivl om, at der vil være stor international interesse i bæredygtige alternativer i transportsektoren. Allerede i dag eksporterer vi energiteknologi for omkring 39 mia. kr. årligt. Og efterspørgslen efter nye forsyningssikre og miljøvenlige energiteknologier stiger stærkt i EU, USA, Japan og Kina.

 

-Regeringen arbejder for at styrke udvikling og demonstration af nye og mere effektive energiteknologier yderligere, så vi kan sætte ekstra fart i udviklingen.