Gå til hovedindhold

Togpassagerer får kompensation, når toget er forsinket

Indhold

  I december 2005 igangsatte transport- og energiminister Flemming Hansen et arbejde med henblik på at sikre togpassagererne kompensation, når de bliver forsinket. Dette arbejde har nu nået sin afslutning, da der efter drøftelser med DSB, ARRIVA og Forbrugerrådet er indgået en aftale mellem parterne om en kompensationsordning.

  Passagerkompensationen baserer sig på en række minimumskrav, som Transport- og Energiministeriet efter drøftelse med de øvrige parter har formuleret, og som vil indgå i nuværende og fremtidige kontrakter om togtrafik. Ovenpå disse minimumskrav kan togoperatørerne bygge yderligere kompensation, og det har DSB og ARRIVA valgt at gøre.

  Kompensationsordningen vil bestå af en ordning for ikke-pendlere og en ordning for pendlere. Ordningen for ikke-pendlere forventes at kunne træde i kraft fra 1. oktober 2006. Pendlerordningen kræver dog nogle ændringer i Transport- og Energiministeriets kontrakt med DSB. Dette skal godkendes i Folketingets Finansudvalg, hvorfor denne del af ordningen forventes at træde i kraft den 1. januar 2007.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Det glæder mig, at jeg nu kan forelægge en model for kompensation til togpassagererne for Finansudvalget.

  -Jeg synes at alle parter har medvirket konstruktivt i dette arbejde og vi har haft en god dialog med Forbrugerrådet i sagen. Jeg er glad for at alle parter har strukket sig langt for at opnå en god ordning for passagererne. En del af ordningen forudsætter en ændring af kontrakten med DSB, så DSB betaler direkte til passagererne, når toget er forsinket, og ikke – som hidtil – til ministeriet. Denne ændring kan alene træde i kraft, hvis Folketingets Finansudvalg er enige.

  -Jeg skal være den første til at beklage de mange forsinkelser, der har været i det forløbne år, og håber, at denne kompensationsordning kan virke som et lille plaster på såret for de mange passagerer, det har været berørt heraf.

  -Desværre er der et stort investeringsefterslæb på jernbanenettet, der er opbygget gennem de seneste årtier. Frem til dette efterslæb er indhentet er der desværre en risiko for hastighedsnedsættelser og heraf følgende forsinkelser.

  Yderligere oplysninger på:  www.dsb.dk