Gå til hovedindhold

Transport- og energiminister Flemming Hansens kommentarer til Europa-Kommissionens afgørelse om DONG

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen glæder sig over, at Europa-Kommissionen i dag har offentliggjort beslutningen om at godkende den største danske energifusion nogensinde og dermed bane vejen for, at Danmark får en energivirksomhed, der kan konkurrere med udenlandske energiselskaber.

  Europa-Kommissionen har godkendt fusionen bl.a. på betingelse af, at DONG frasælger et af sine to naturgaslagre, og Flemming Hansen vil nu sørge for at grundlaget for, at det statslige transmissionsselskab, Energinet.dk, kan overtage det, kommer på plads

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Jeg finder det glædeligt, at Europa-Kommissionen nu er nået frem til en afgørelse, som vil sikre, at der kan etableres et stærkt energiforsyningsselskab i Danmark. Selskabet vil have en størrelse, der gør det muligt at tage konkurrencen op med de store udenlandske energiselskaber.

  - Danmark er gået forrest i bestræbelserne på at sikre de bedst mulige rammer for udvikling af et effektivt konkurrencemarked for el- og gas. Med Kommissionens afgørelse stilles en række krav, som givet vil medvirke til at sikre, at konkurrencen i Danmark bliver effektiv.

  - Der er bred politisk enighed om, at naturgaslagrene skal forblive i offentligt eje. Det vil derfor være naturligt, at det statsligt ejede transmissionsselskab Energinet.dk nu overtager det lager, som DONG skal frasælge. Jeg vil snarest muligt sikre, at de lovgivningsmæssige rammer kommer på plads for en sådan overtagelse.